Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
 • Asociace záložních brigád

  Asociace záložních brigád

  Nezávislá, dobrovolná, profesní a společenská organizace, založená na základech nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti, která sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost, vojenskou historii a problematiku záloh ozbrojených sil ČR. Číst dále
 • Aktivní záloha

  Aktivní záloha

  Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky zřízené na základě zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.

  Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní.
  Číst dále
 • CIOR

  CIOR

  Confédération interalliée des officiers de réserve
  Interallied Confederation of Reserve Officers
  - Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků.

  Česká republika se stala členem CIOR vstupem do NATO v roce 1999. Od roku 2008 na základě doporučení MO v CIOR zastupuje zálohy ozbrojených sil ČR Asociace záložních brigád
  Číst dále
 • Česká AZB povede dva roky alianční zálohy

  Česká AZB povede dva roky alianční zálohy

  Česká republika bude v letech 2016 – 2018 předsedat dvěma prestižním organizacím, které sdružuji alianční zálohy. Zásluhou AZB budeme dva roky stát v čele Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků (CIOR) a Národního výboru pro zálohy (NRFC).
  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Novinky / Aktuality

Aktivní zálohy 72.mechanizovaného praporu se představují

Mezi jednotky Aktivních záloh patří mechanizovaná četa (od léta 2016 mechanizovaná rota), která je součástí 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Tato četa zde vznikla v roce 2007 a již od jejího vzniku je jejím velitelem por. Mgr. Ivo Heinz. Četa již od počátku byla organickou [ ... ]

Mezinárodní seminář záložních důstojníků se konal opět v Praze

 

Ve dnech 2. 3. – 5. 3. 2016 se v Domě armády Praha (DAP) konal kurz záložních důstojníků CIOR. Byl tradičně zaměřen na výcvik v mezikulturní komunikaci, leadershipu a vyjednávání. Instruktorkou byla již osvědčená Kate Smith, příslušnice US TRADOC. CIOR YRO Committee [ ... ]

Hradba 2016

Ve dnech 3. března až 22. dubna 2016 se uskuteční ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá dosudnejvětší cvičení jednotek Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR.

Cvičení jako první zahájí v termínu od 3. do 11. března 2016 příslušníci Aktivní zálohy při Krajském vojenském [ ... ]

Nové logo Aktivní zálohy

Nové logo Aktivní zálohy vytvořil výtvarník VHÚ

Na konci ledna na Generálním štábu představeno nové logo Aktivní zálohy Armády České republiky. Premiéry se účastnil náčelník Generálního štábu AČR, generálporučík Josef Bečvář, dále generál Jaroslav Klemeš, účastník [ ... ]

Konference AZ 2016

Pozvánka na konferenci Aktivní záloha 2016, která se koná ve středu 27. ledna 2016 v Domě armády Praha.

Program konference najdete zde :

http://www.acr.army.cz/vycvik-a-nasazeni/aktivni-zaloha/konference/konference-az-2016-118195/

 

Příslušníci aktivní zálohy oslavili Den válečných veteránů netradičně

Ve středu 11. listopadu si celý svět připomenul konec 1. světové války, který se v České republice stejně tak jako v řadě dalších zemí slaví jako Den válečných veteránů.

Tento den je pro všechny příležitostí vzpomenout na válečné veterány nejenom z 1. a 2. světové [ ... ]

Fotografie ze cvičení roty AZ 131. strážního praporu HK

Fotografie z letošního cvičení roty AZ 131. strážního praporu Hradec Králové přidány do nové fotogalerie. Celkem 379 fotografií.

Fotogalerie

 

Generálporučík Josef Bečvář jednal s Aktivními zálohami

Příslušníci Aktivní zálohy se ve středu 30. září znovu setkali k pracovnímu jednání s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky generálporučíkem Josefem Bečvářem.

Setkání se opět uskutečnilo v prostorech Ministerstva obrany a pozvání k němu přijala i členka [ ... ]

Den letiště v pražských Letňanech

V sobotu 5.9 se na letišti v pražských Letňanech konal Den letiště. Tato již tradiční akce se neobejde bez pozemní části a té se opět zúčastnila i Středočeská rota Aktivní zálohy.

Na místě se vojáci roty sešli v 8. h ráno a ihned se dali do přípravy prezentačního stánku. [ ... ]

Střelecká soutěž O pohár velitele 15.žp

V pondělí 7. září se u 15. ženijního pluku v Bechyni uskutečnil první ročník střelecké soutěže Aktivních záloh O pohár velitele ženijního pluku. Zároveň měla tato akce prověřit a procvičit vybranou trojici vojáků, kteří nás budou reprezentovat na podzimní soutěži o [ ... ]

 • All
 • AZB
 • AČR
 • CIOR
 • NATO
 • Výcvik
 • Zálohy
 • Základní řazení
 • Titulek
 • Datum
 • Náhodné
 • Terra Group pomáhá Asociaci záložních brigád snižovat výdaje za energie

  Brněnská společnost Terra Group spustila společný projekt s Asociací záložních brigád České republiky. Prostřednictvím jednoduché elektronické přihlášky tak mohou všichni příslušníci aktivních záloh ozbrojených sil ČR, váleční veteráni, ale i vojáci v činné službě, získat o desítky procent výhodnější ceny za spotřebu elektřiny a zemního plynu. K tomu je zajištěn
  Číst dále
  • AZB
  • AČR
  • Zálohy
 • Exkluzivní nabídka pro AZ a válečné veterány

  VIPAPP je jedinečná aplikace, která Vám umožní získat exkluzivní produkty a služby klientům za skvělých podmínek a to vše dle nejmodernějších trendů v oblasti elektronického nákupu. Přináší exkluzivní možnost využití moderních technologií ke správě vašeho privátního finančního portfolia od kreditní karty až po právní ochranu či pojištění automobilu. Na základě
  Číst dále
  • AZB
  • AČR
  • Zálohy
 • Výbor pro obranu PSP ČR k AZB a CIOR

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Mgr. Daniela Koštovala, náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Josefa Bečváře, brigádního generála Ing. Pavla Adama, zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po obecné rozpravě bere na vědomí zprávu
  Číst dále
  • AZB
  • AČR
  • CIOR
  • Zálohy
nahrát další / podrž tlačítko SHIFT k nahrání všech nahrát vše

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 4. Strategie dosažení požadovaného stavu

 

4. STRATEGIE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU

4.1 SPECIFIKACE PROGRAMŮ, KTERÉ KONKRETIZUJÍ REALIZACI KONCEPCE V JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH OBLASTECH

4.1.1 VČASNÁ DOSTUPNOST AZ 

K vytvoření odpovídajících podmínek pro dosažení předpokládaných operačních schopností a nasaditelnosti OS ČR v souladu s Vojenskou strategií 2008 je nezbytné provést opatření navazující na Koncepci AZ, která musí být vzájemně provázána a realizovatelná.

Využití AZ pro doplnění útvarů plánovat podle potřeby konkrétního vojenského útvaru a úkolů, které má plnit. 

4.1.1.1 Rozložení kompetencí v oblasti AZ

Na všech úrovních velení a řízení OS ČR v rámci celého procesu velení a řízení a jednotlivých procesů plánování, operativního řízení, kontroly a analýzy provést revizi a jednoznačně stanovit nové působnosti i zodpovědnost za jednotlivé skupiny procesů.

V rámci GŠ AČR vytvořit pro řízení AZ organizační strukturu obvyklou v aliančním a unijním prostředí usnadňující koordinaci a mezinárodní spolupráci.

Působnost GŠ AČR soustředit zejména na koncepční řízení – plánování tvorby, přípravy a použití AZ v dlouhodobém a střednědobém horizontu – a minimalizovat jeho podíl na operativním řízení oblasti AZ.

Po transformaci operačních stupňů velení upravit procesní model MO, kde stanovit zodpovědnost za procesy směrem k AZ a vymezit místo a úlohu jednotlivých organizačních celků MO. 

Současně využít systém získávání, předávání a realizace zkušeností z operačního nasazení sil OS ČR a jejich vlivu na přípravu a výcvik v rámci této koncepce (Lessons Learned).

V zájmu zefektivnění, zeštíhlení a přizpůsobení velitelské struktury připravit velitelství brigád a základen k realizaci opatření v doplňování vlastního a podřízených útvarů AZ. Pro zajištění funkčnosti konceptu AZ postupovat podle ustanovení bodu 3.1.1.2.

Kompetence a působnost v oblasti AZ upřesní právní a vnitřní předpisy.

4.1.1.2 Opatření pro tvorbu AZ

Úpravou právních předpisů vztahujících se k průběhu vojenské činné služby a právním poměrům vojáků, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, i dalších právních předpisů vytvořit motivační složku odměňování pro vojáky v AZ, která bude odrážet náročnost služby v AZ.

Vojákům v AZ, pokud je to pro rezort MO potřebné, umožnit zdokonalovací přípravu a vojenský výcvik v zahraničí. Výcvik v zahraničí považovat za vojenské cvičení, krátkodobě lze vyslat vojáka v AZ na zahraniční služební cestu se všemi náležitostmi jako u VzP. Pro tyto účely plánovat příslušnými organizačními stupni finanční prostředky.

Úpravou stávajících právních předpisů a vnitřních předpisů rezortu MO ve vztahu ke zdravotnímu stavu docílit situace, kdy požadavky na zdravotní stav zájemců o službu v AZ budou diferencovány podle odbornosti, nasaditelnosti kmenového vojenského útvaru nebo uskupení, jejich předurčení a funkčního zařazení. Kritéria posuzování zdravotní způsobilosti více diferencovat podle věku posuzovaného, obdobně jako při hodnocení zdravotní způsobilosti VzP ve stejném věku.

Posilovat atraktivitu a pozici vojáků v AZ tak, aby byla naplněna jejich úloha ve prospěch OS ČR. Postavení AZ prezentovat na veřejnosti a při vhodných příležitostech v celé společnosti.

Službu v AZ prezentovat jako veřejnou službu pro společnost, ve prospěch občanů a pro stát. Jako motivační nástroj plně využívat formu morálního oceňování jednotlivců za zásluhy nebo dosahované výsledky prostřednictvím rezortních nebo vojenských vyznamenání.

Vojákům v AZ umožnit využití centrálně poskytovaných rekreačních možností a ubytovacích služeb obdobně jako bývalým VzP.

Zájemcům z řad vojáků v AZ umožnit pořízení 1 kompletní soupravy vojenského stejnokroje 97 – vycházkového k využití mimo činnou službu při slavnostních příležitostech a při prezentaci AČR, OS ČR nebo rezortu MO na veřejnosti. Podmínky pořízení a nošení stejnokroje odvodit od podmínek stanovených pro VzP. Zvláštnosti stanovit příslušným stejnokrojovým předpisem.

4.1.1.3 Výzbroj, technika a materiál (VTM) určené pro AZ

Jednotlivé vojáky v AZ vybavit po dobu zařazení do AZ materiálem osobního použití MU 2.1 podle příslušné výstrojní normy v nejnutnějším rozsahu. Ostatní vojenskou výstroj pro výcvik a nasazení podle typu jednotky AZ uložit a vydávat na základě rozhodnutí příslušného velitele.

Pro výcvik a činnosti za nepříznivých klimatických podmínek příslušnými veliteli plánovat a přiznávat zvýšenou výstrojní normu v rozsahu podle  náročností úkolů, které vojáci v AZ mají plnit.

Výstrojní zabezpečení vojáků v AZ v případě nasazení do operace řešit zvýšenou výstrojní normou podle platných vnitřních předpisů obdobně jako u vojáků v povolání.

Zjednodušit systém obměny a doplňování výstroje ve prospěch vojáků v AZ.

Soudobý systém zabezpečení zbraní, techniky a materiálu pro výcvik a nasazení jednotek doplňovaných vojáky v AZ u útvarů vytvářených KVV ponechat.

4.1.1.4 Příprava a výcvik AZ

Systém přípravy musí být zvolen tak, aby umožňoval udržování vojenskoodborné připravenosti vojáků v AZ k nasazení podle předurčení. Jeho obsah a intenzita budou stanoveny v závislosti na plánovaném použití jednotek doplňovaných vojáky v AZ.

Za základní schéma plánování přípravy vojáků v AZ považovat tříleté výcvikové období. Společný výcvik v jednotkách realizovat v gesci doplňovaných útvarů, KVV nebo u stanovených vojenských útvarů. Důraz položit na odbornou přípravu.

Velitelský sbor připravovat k vedení polního výcviku a zkvalitnění odborného a bojového stmelení jednotek doplňovaných vojáky v AZ podle typu a úkolu doplňovaného vojenského útvaru.

Za optimální dobu komplexního polního výcviku považovat 5–7 dní. Pokud není možné zabezpečit zdokonalovací přípravu jednotlivce, malé jednotky nebo velitelského sboru v rámci plánované přípravy, lze ji v mimořádných případech a v souladu s možnostmi kmenového útvaru provádět o sobotách a nedělích.

Při zavádění nové techniky, zbraní a zbraňových systémů plánovat využití simulační a trenažérové techniky i pro potřeby výcviku vojáků v AZ.

4.1.1.4.1 Systém a rozsah přípravy vojáků AZ bez vojenské přípravy

Vojáci bez předchozí vojenské činné služby zařazeni do AZ dosáhnou základní vycvičenosti absolvováním základního výcviku v trvání do 12 týdnů. 

Vojáky v záloze, u nichž od ukončení vojenské činné služby uplynula doba delší než 5 let, podrobit k ověření stupně vojenských schopností přezkoušení v rozsahu základního výcviku a v rozsahu kvalifikačních požadavků SM, pro něž jsou předurčeni.  4.1.1.4.2 Další příprava vojáků v jednotkách doplňovaných vojáky z AZ

V organických jednotkách organizovat další stmelovací výcvik do stupně četa (rota, baterie). V souladu se záměrem předurčování na jednotlivá SM souběžně, v gesci kmenového útvaru nebo vojenského útvaru zodpovědného za realizaci výcviku jednotky, organizovat další odborné zdokonalovací nebo přeškolovací kurzy. Za vyvrcholení výcviku považovat taktické cvičení (TC) a odborné taktické cvičení (OTC) s nebo bez bojové střelby v rámci komplexního polního výcviku.

4.1.1.4.3 Příprava vojáků v AZ do 5 let po ukončení vojenské činné služby 

Zdokonalovací a stmelovací výcvik nebo přecvičení organizovat se souhlasem nadřízeného stupně v rozsahu podle rozhodnutí velitele kmenového vojenského útvaru, který nese odpovědnost za jeho připravenost. Za vyvrcholení přípravy považovat taktické cvičení jednotek nebo útvarů anebo certifikační cvičení úkolového uskupení před nasazením do operace.

4.1.2 PŘIPRAVENOST A POHOTOVOST AZ

Vojáky v AZ nebo úkolová uskupení, k jejichž sestavení bylo použito i vojáků v AZ, nasazovat až po použití profesionálních vojenských záchranných a specializovaných útvarů.

Podmínkou nasazení vojáků v AZ nebo úkolových uskupení, k jejichž sestavení bylo použito i vojáků v AZ, je dosažení jejich pohotovosti.

4.1.3 ROZPRACOVÁNÍ KONCEPCE AZ V DALŠÍCH DOKUMENTECH

Ustanovení Koncepce AZ musí být rozpracována a implementována do procesů probíhajících v rezortu MO ve formě konkrétních opatření zařazených do plánů.

Koncepce AZ je základním podkladem a bude využita podle potřeby pro zpracování nových a aktualizaci stávajících koncepcí v působnosti rezortu MO.

4.2 NÁROKY NA FINANCOVÁNÍ KONCEPTU AZ

Zvýšení požadavků na finanční prostředky k realizaci konceptu AZ je nutné očekávat především u osobních výdajů na vojáka v AZ při operačním nasazení nebo přípravě na operační nasazení

 • vyplývající z rozdílu mezi výší služného a příjmem při výkonu civilního zaměstnání, který by měl být v tomto případě nahrazen;
 • při kompenzaci zaměstnavatele.

Ke snížení požadavků na finanční prostředky v oblasti osobních výdajů dojde v období přípravy vojáků v AZ v rámci běžného plnění úkolů mimo operační nasazení nebo přípravu na operační nasazení  při porovnání výdajů na vojáka v AZ a VzP obdobné hodnosti a vykonávané funkce vzhledem k rozdílné délce přípravy.

Celkové náklady na realizaci základních opatření Koncepce AZ budou zahrnuty do rozpočtu kapitoly MO na příslušný rok. Z hlediska výše mandatorních výdajů na vojáky v AZ budou tyto náklady zahrnuty do předpokládané výše 55 % všech mandatorních výdajů plánovaných v rozpočtu.

Náklady spojené s nasazením sil a prostředků AZ v rámci výjimečného vojenského cvičení budou vyžadovány jako navýšení rozpočtu kapitoly MO.

Náklady na ubytování, naturální stravování a přepravní náležitosti po dobu vojenského cvičení a povinného vojenského cvičení vojáků v AZ jsou výdaji ze státního rozpočtu kapitoly MO.

Stanovení finančních nároků k realizaci konceptu AZ je rozpracováno v kapitole 5.

4.3 OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY KONCEPCE A PROGRAMŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH A V PRŮŘEZOVÝCH OBLASTECH

V počáteční etapě rozpracování a implementace Koncepce AZ půjde o pochopení nového konceptu AZ. Neméně důležitá bude skutečnost, jak přijme koncept AZ procesní model uvnitř rezortu MO. Rozhodující úlohu při uplatňování konceptu AZ v praxi budou mít nepochybně velitelé všech stupňů.

Projekt AZ má naději na úspěch tehdy, pokud se podaří provést klíčové legislativní a procesní změny, ale i změny v myšlení lidí.

4.4 REGIONÁLNÍ ROZMĚR KONCEPCE

Význam této koncepce v regionech se projeví zejména v sounáležitosti občanů s vojáky v AZ jako součásti obranného systému, podpory IZS a řešení nevojenských krizových situací.

4.5 LEGISLATIVNÍ A NELEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ KONCEPCE VYŽADUJE

Realizace jednotlivých ustanovení této koncepce je podmíněna uskutečněním nezbytných legislativních změn, především zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizaci zákonů mimo gesci MO: zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, daňových zákonů a navazujících právních předpisů.

K implementaci Koncepce AZ bude nezbytné přijmout systémové změny a rozsáhlé změny vnitřních předpisů týkajících se zejména postavení vojáka v AZ, posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů, postupů při vyplácení náležitostí, zásad organizace přípravy, vedení evidence, stejnokrojového předpisu a výstrojních náležitostí, náležitostí při vojenských cvičeních apod.

Přehled nelegislativních opatření je uveden v části 8. této koncepce.

 

Média monitoring

Aktivní zálohy Ostrava

 

Přemýšlíte o vstupu do Aktivní zálohy?

 • Jak vstoupit do AZVstup do AZ +

  Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se do Aktivní zálohy, navštivte místně příslušné krajské vojenské velitelství... Číst dále
 • Mám do toho jít? +

  Mám do toho jít? Jak na Aktivní zálohy AČR – 1. díl reportáže ze serveru Postapo.cz o vstupu do AZ a následném Kurzu základní přípravy. V tomto článku se dostanu k tomu, co mě Číst dále
 • Vyšpoint, výcvik začíná! +

  Vyšpoint, výcvik začíná! Jak na Aktivní zálohy AČR – 2. díl reportáže ze serveru Postapo.cz o vstupu do AZ a následném Kurzu základní přípravy. V minulém článku (ZDE) jsem psal o tom, proč Číst dále
 • 1

Fotogalerie

Video


Chcete podpořit naši činnost?

 


Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele