Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Asociace záložních brigád

Asociace záložních brigád je nezávislou, dobrovolnou profesní a společenskou organizací založenou dle zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základech nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost, vojenskou historii a problematiku záloh ozbrojených sil ČR.

Asociace vznikla v roce 2000 z účastníků Dobrovolných vojenských cvičení, a po dohodě s tehdejším NGŠ byla zařazena jako odborná sekce do Svazu vojáků z povolání AČR. Od roku 2007 je AZB nezávislou organizací s vlastní právní subjektivitou. 

 Členství v AZB může být:

 • Individuální - občané ČR starší 18let, trestní bezúhonnost, souhlasí se stanovami AZB a podporuje její činnost
 • Kolektivní - právnická osoba, která podporuje zájmy AZB
 • Čestné - fyzická nebo právnická osoba, která se významným podílem zasloužila o rozvoj, podporu a organizaci AZB

 

Činnost AZB:

 • organizování vzdělávacích kurzů a aktivit pro AZ (např. jazyková příprava, leadership, branné kurzy)
 • organizování přednášek ve školách – branná příprava, propagace a prezentace AZ
 • posílení demokratického prvku kontrolního mechanismu ozbrojených sil
 • spolupráce se zaměstnavateli a odborovými organizacemi a dalšími subjekty při řešení otázek týkajících se problematiky AZ
 • komunikace mezi AZ jako součásti AČR a civilním sektorem
 • osvěta v oblasti legislativy a postavení AZ
 • mezinárodní spolupráce
 • zprostředkování podpory příslušníkům AZ ze strany výrobců a prodejců výzbrojních a výstrojních součástek, lázeňské a zdravotní péče apod.

 

Vize:

 • Rozvoj branně sportovních a branně technických aktivit, podpora výstavby a realizace přípravy záloh ozbrojených sil
 • Zapojení záloh do branné přípravy obyvatel
 • Podpora AZ a zajištění legislativního rámce pro jejich podporu ve vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel
 • Databáze znalostí a schopností AZ využitelných k obraně státu
 • Rozvoj branně sportovních a branně technických aktivit, podpora výstavby a realizace přípravy záloh ozbrojených sil
 • Zapojení záloh do branné přípravy obyvatel
 • Podpora AZ a zajištění legislativního rámce pro jejich podporu ve vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel
 • Databáze znalostí a schopností AZ využitelných k obraně státu
 • Využití členství v CIOR k dalšímu vzdělávání AZ v národních i mezinárodních kurzech v tuzemsku i zahraničí
 • Výměna zkušeností
 • Koordinace a podpora dalšího rozvoje jednotek AZ
 • Aktivity směřující ke zvýšení fyzické zdatnosti a vojensko-odborné připravenosti

  

Asociace je členem:

CIOR – (Confédération interalliée des officiers de réserve, ang.- Interallied Confederation of Reserve Officers - Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků, www.cior.net )

 • nepolitická, nevládní a nezisková organizace, založena v roce 1948
 • řízena směrnicí vojenského výboru NATO MC 248/2
 • v současné době sdružuje národní asociace důstojníků v záloze členských a partnerských států NATO + další organizace – celkem 34
 • více jak 1.300.000 důstojníků v záloze
 • jediný representant z každého státu
 • členy jednotlivých národních asociací jsou aktivní civilisté, občané pracující v obchodě,  průmyslu, školství a vědě, politice a jiných odvětvích profesionálního života a vedle toho plní úkoly důstojníků v záloze.
 • podpora politiky NATO a pomoc při uskutečňování cílů aliance
 • udržování styků s vojenskými orgány a jednotlivými velitelstvími a štáby NATO

 

Česká republika se stala členem CIOR vstupem do NATO v roce 1999. Od roku 2008 v CIOR zastupuje zálohy ozbrojených sil ČR Asociace záložních brigád.

Za dobu svého členství v CIOR se členové AZB pravidelně účastní jednání a dalších aktivit CIOR. AZB uspořádala v ČR celou řadu mezinárodních seminářů a vzdělávacích aktivit CIOR (semináře mladých důstojníků, leadership, jazyková akademie, anglický refresher course) až po kongres CIOR/CIOMR/NRFC v roce 2013.

 

Asociace bude předsedat CIOR v letech 2016-2018.

Převzetí vedoucí role přispěje k nastartování a rychlejší implementaci nové koncepce záloh a k celkové výstavbě a rozvoji systému aktivních záloh v ČR následujícím způsobem:

 • Prostřednictvím předsednictví dojde k intenzivnější spolupráci a výměně informací a zkušeností s oběma organizacemi, a to nejen v rámci NATO, ale i partnerských států.
 • Vytvoří se předpoklady pro zahájení dialogu s organizacemi zaměstnavatelů k diskuzi o vytváření podmínek pro činnost příslušníků záloh.
 • Vhodnou PR lze využít předsednictví k popularizaci činnosti záloh a ke zvýšení zájmu občanské veřejnosti o ně.
 • Výměnou zkušeností, instruktorů, realizací výměnných stáží a účastí na vzdělávacích seminářích a školení za mezinárodní účasti dojde ke zdokonalování a rozšíření profesního výcviku záloh zejména pak s ohledem na případnou mezinárodní spolupráci v rámci plnění úkolů v rámci NATO a EU
 • Vytvoření a zejména následné působení organizačního prvku – týmu pomůže ke změně způsobu myšlení a nahlížení na problematiku záloh, pomůže k lepšímu pochopení smyslu záloh a nutnosti implementace nové koncepce.
 • Otevření dveří k širší spolupráci záloh a příslušníků profesionální armády v národním i mezinárodním prostředí (NATO, EU)
 • Působení vojáků v záloze v mezinárodní organizaci přinese i změnu náhledu na nezávislá sdružení vojáků v záloze, pochopení a koordinace jejich činnosti zejména ve smyslu využití schopností při budování záložního sboru

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele