Asociace záložních brigád

Asociace záložních brigád je nezávislou, dobrovolnou profesní a společenskou organizací založenou dle zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základech nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost, vojenskou historii a problematiku záloh ozbrojených sil ČR.

Asociace vznikla v roce 2000 z účastníků Dobrovolných vojenských cvičení, a po dohodě s tehdejším NGŠ byla zařazena jako odborná sekce do Svazu vojáků z povolání AČR. Od roku 2007 je AZB nezávislou organizací s vlastní právní subjektivitou. 

 Členství v AZB může být:

 

Činnost AZB:

 

Vize:

  

Asociace je členem:

CIOR – (Confédération interalliée des officiers de réserve, ang.- Interallied Confederation of Reserve Officers - Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků, www.cior.net )

 

Česká republika se stala členem CIOR vstupem do NATO v roce 1999. Od roku 2008 v CIOR zastupuje zálohy ozbrojených sil ČR Asociace záložních brigád.

Za dobu svého členství v CIOR se členové AZB pravidelně účastní jednání a dalších aktivit CIOR. AZB uspořádala v ČR celou řadu mezinárodních seminářů a vzdělávacích aktivit CIOR (semináře mladých důstojníků, leadership, jazyková akademie, anglický refresher course) až po kongres CIOR/CIOMR/NRFC v roce 2013.

 

Asociace bude předsedat CIOR v letech 2016-2018.

Převzetí vedoucí role přispěje k nastartování a rychlejší implementaci nové koncepce záloh a k celkové výstavbě a rozvoji systému aktivních záloh v ČR následujícím způsobem: