Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

CIOR

 • Asociace záložních brigád

  Asociace záložních brigád je nezávislou, dobrovolnou profesní a společenskou organizací založenou dle zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na základech nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o vojenství, branně sportovní a branně technickou činnost, vojenskou historii a problematiku záloh ozbrojených sil ČR.

  Asociace vznikla v roce 2000 z účastníků Dobrovolných vojenských cvičení, a po dohodě s tehdejším NGŠ byla zařazena jako odborná sekce do Svazu vojáků z povolání AČR. Od roku 2007 je AZB nezávislou organizací s vlastní právní subjektivitou. 

 • Asociace záložních brigád odmítá tvrzení resortu obrany

  Asociace záložních brigád (AZB) je šokována, jakým způsobem reagovalo Ministerstvo obrany na informace v médiích o vzájemném sporu, který se týká jednostranného ukončení Memoranda o spolupráci ze strany resortu ve chvíli, kdy AZB bylo zvoleno do čela prestižní organizace CIOR (Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků). V prohlášení uveřejněném na webových stránkách ministerstva je řada nepravdivých tvrzení a polopravd.

  Zavádějící je v reakci ministerstva zejména tvrzení, že AZB údajně od začátku věděla, že MO návrh na převzetí předsednictví CIOR nepodpořila. Skutečnost je taková, že AZB až do posledního momentu čekala na to, zda MO vydá dokument tzv. “no objection letter,“ o který AZB žádala. Tento dokument není v žádném případě pro resort finančním závazkem, jak ministerstvo tvrdí, ale dokument má vyjádřit morální podporu k převzetí takto vysoké prestižní mezinárodní pozice.

  Ministerstvo obrany ve své reakci dále tvrdí, že pplk. Arnošt Líbezný jako prezident AZB převzal závazek prezidentství i přesto, že údajně věděl o negativním postoji MO.  Ve skutečnosti byl závazek převzat až po výzvě představitelů CIOR vznesené na pplk. Líbezného při jednání v Bruselu dne 19. 2. 2015. Impulsem bylo vyjádření ředitele Sekce plánování a rozvoje schopností brig. gen. Adama, že pro převzetí prezidentství AZB nepotřebuje jakékoliv doporučení MO a nic mu tedy nebrání. (výpis ze záznamu jednání: ….BG Adam underlined that this issue is only in the hands of AZB and CIOR because neither CZE MOD nor the CZE General Staff are a member of CIOR. …. During a subsequent discussion it was agreed that AZB is free to apply for CIOR Presidency 2016-2018 during the same period as NRFC Chairmanship by CZE and does not need further confirmation by the CZE MOD.) Toto prohlášení bylo pro představitele CIOR natolik jasné, že se rozhodlo o převzetí předsednictví Českou republikou zastoupenou v organizaci AZB hlasovat. Výsledkem byla jednomyslná volba.

  Nepravdivé je dále tvrzení Ministerstva obrany, že by muselo uhradit náklady, které samo odhadlo na 15 milionů korun. Obě tyto informace nejsou pravdivé. Veškeré dosavadní náklady spojené s členstvím a spoluprací v rámci CIOR nesla výhradně AZB. Asociace pouze oslovila nezávazně MO, zda by bylo ochotno se jakkoliv podílet na předsednictví s tím, že celková částka na tříletý mandát bude zhruba 7 milionů korun. „Velmi by mě zajímalo, kdo a z jakého důvodu nakonec ministrovi předložil informační zprávu s částkou více než dvojnásobnou a bez uvedení, že se jedná o možnost podílet se jen na části těchto nákladů,“podivuje se prezident AZB pplk.. Arnošt Líbezný. Nutno podotknout, že informační zprávy náčelníka generálního štábu pro ministra jsou celkem dvě, První, datovaná dne 3. 9. 2014 převzetí prezidentství CIOR doporučuje a druhá datovaná dne 30. 10. 2014 jej nedoporučuje.

  Ministerstvo obrany svůj postoj mimo jiné hájí tím, že podpořilo předsednictví v National Reserve Force Committee (NRFC), která je poradním orgánem NATO. Ve vyjádření je ovšem zamlčena zásadní informace o tom, že až doposud bylo předsednictví v NRFC a prezidentství CIOR vykonáváno jednou a toutéž zemí. O tom hovoří i čl. 7 „Memorandum of understanding“, které bylo uzavřené mezi CIOR a NRFC dne 24. 7. 2003.

  „Předpokládáme, že až zase bude za MO někdo reagovat, a to zcela útočně proti AZB či jeho představitelům, zajistí si dostatek podkladů a relevantních informací,“ říká pplk.. Líbezný. Toto vyjádření, které bylo zveřejněno na http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-zalozaky-pres-palubu-nehazi-111270/  zcela zjevně postrádá hlubší znalosti a dostatečné informace pro takto závažná tvrzení, která hraničí s pomluvou.

  „Věříme, že MO je schopné dohledat veškeré relevantní dokumenty, včetně všech záznamů z jednání, které zcela jistě postaví celou tuto vykonstruovanou kauzu do úplně jiného světla a zváží, zda tato jeho reakce nebyla příliš unáhlená,“uzavírá pplk. Arnošt Líbezný.

   

 • Česká Asociace záložních brigád povede dva roky alianční zálohy

  (tisková zpráva)
  Česká republika bude v letech 2016 – 2018 předsedat dvěma prestižním organizacím, které sdružuji alianční zálohy. Zásluhou Asociace záložních brigád (AZB) budeme dva roky stát v čele Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků (CIOR) a Národního výboru pro zálohy (NRFC), Česká republika tak neporuší dosavadní tradici, podle níž v čele obou organizací sdružujících vojáky v záloze stojí zástupci jednoho státu.

  Česká republika se přihlásila k předsednictví Národního výboru pro zálohy už v létě loňského roku. Otázka prezidentství Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků však zůstávala dlouho nedořešena. „Je dlouholetou tradicí, že oběma organizacím předsedají zástupci jedné země. Představitelé Ministerstva obrany ovšem podpořili pouze vedení u NRFC, což v Bruselu vzbudilo trochu rozpaky,“ připomíná prezident AZB podplukovník v záloze Arnošt Líbezný.

 • CIOR chce do vedení Čecha, ministerstvo obrany s podporou váhá

  Konfederace záložních důstojníků (CIOR) chce do svého vedení na roky 2016 až 2018 Čecha, ministerstvo obrany to však nepodporuje. Takový přístup kritizuje Asociace záložních brigád, která je členem CIORu za Česku republiku.

  Pozice České republiky v NATO bude příští rok zřejmě nejsilnější od vstupu země do aliance. Kromě toho, že generál Petr Pavel povede Vojenský výbor, a stane se tak mužem číslo dvě v NATO, budou také čeští zástupci předsedat dalším dvěma organizacím – Výboru národních záložních sil (NRFC) a CIORu.

  Číst dále...

   

 • CIOR- Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků

  CIOR – (Confédération interalliée des officiers de réserve, ang.- Interallied Confederation of Reserve Officers - Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků, www.cior.net)

  • nepolitická, nevládní a nezisková organizace, založena v roce 1948
  • řízena dle vlastní ústavy, spolupráce s NATO řešena MC 248/2
  • v současné době sdružuje národní asociace důstojníků v záloze členských a partnerských států NATO + další organizace – celkem 34
  • více jak 1.300.000 důstojníků v záloze
  • jediný reprezentant z každého státu
  • členy jednotlivých národních asociací jsou aktivní civilisté, občané pracující v obchodě, průmyslu, školství a vědě, politice a jiných odvětvích profesionálního života a vedle toho plní úkoly důstojníků v záloze.
  • podpora politiky NATO a pomoc při uskutečňování cílů aliance
  • udržování styků s vojenskými orgány a jednotlivými velitelstvími a štáby NATO


  Česká republika se stala členem CIOR vstupem do NATO v roce 1999. Od roku 2008 na základě doporučení MO v CIOR zastupuje zálohy ozbrojených sil ČR Asociace záložních brigád (IČ 28558600, dále jen AZB). Oficiálně byla AZB přijata hlasováním CIOR za řádného člena na 62.kongresu CIOR/CIOMR/NRFC v roce 2009.

   

 • Mezinárodní seminář záložních důstojníků se konal opět v Praze

   

  Ve dnech 2. 3. – 5. 3. 2016 se v Domě armády Praha (DAP) konal kurz záložních důstojníků CIOR. Byl tradičně zaměřen na výcvik v mezikulturní komunikaci, leadershipu a vyjednávání. Instruktorkou byla již osvědčená Kate Smith, příslušnice US TRADOC. CIOR YRO Committee zde byla reprezentována především jeho předsedou 1 LT Sebastianem Hoffmeisterem (Bundeswehr) a česká strana pak pplk. Ing. Arnoštem Líbezným (Asociace záložních brigád). Mezi téměř 40 účastníky letošního semináře z 9 států byla poprvé zastoupena i Ukrajina a to v podobě dvou záložních důstojníků a zástupce Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny, který je za výstavbu záloh zodpovědný. Tato spolupráce směrem na východ je jedním z dlouhodobých cílů CIOR.

 • Obrana potopila spolek záložáků

  Před lety vojáci společně pořádali různé akce – mezinárodní střeleckou soutěž nebo jazykovou akademii pro záložáky z celého NATO. A teď jsou generální štáb a Asociace záložních brigád (AZB) na kordy.

  Neshody a spory došly až tak daleko, že ministerstvo obrany spolku záložáků vypovědělo memorandum o spolupráci. A to se stalo v nejméně vhodnou dobu, protože AZB by měla od příštího ledna dva roky předsedat významné mezinárodní organizaci CIOR, sdružující vojáky v záloze.

  Podle prezidenta asociace Arnošta Líbezného je ostudné, že budou v čele prestižní organizace, která sdružuje okolo jednoho a půl miliónu rezervistů z celého světa, aniž by měli podporu vlastní armády a ministerstva obrany. „Přestože ministerstvo deklarovalo, že nás nepodporuje, tak pro naše prezidentování hlasovali všichni partneři v CIOR. Někteří nám nabídli i finanční a personální pomoc,“ řekl Právu Líbezný.

  Dodal, že pomoc přislíbila řada českých zbrojařských firem. Ty by měly pomoci uhradit zhruba 10 miliónů, které budou potřebovat na uspořádání několika konferencí a dalších akcí.

  Číst dále...

   

  Reakce AZB

  Resort obrany ukončil spolupráci s Asociací záložních brigád

  Ministerstvo obrany ČR v tichosti vypovědělo Memorandum o spolupráci s Asociací záložních brigád (AZB), a to jen krátce po té, kdy bylo rozhodnuto, že se má ujmout prezidentství významné mezinárodní organizace sdružující vojáky v záloze CIOR. Tento krok je mezi zeměmi NATO zcela ojedinělý. Vedení AZB je přes tento bezprecedentní krok připraveno zabránit mezinárodní ostudě a zvládnout dvouleté prezidentství CIOR (Confederation of Reserve Officers) bez podpory Ministerstva obrany.

  Asociace záložních brigád vyjadřuje hluboké politování nad výpovědí Memoranda o spolupráci, které bylo uzavřeno v roce 2011, ze strany Ministerstva obrany České republiky. „Nezpochybňujeme právo druhé smluvní strany učinit takový jednostranný úkon, musíme se ovšem ohradit proti zdůvodnění ze strany ministerstva obrany. Podle našeho názoru totiž poškozuje dobré jméno AZB,“ říká v reakci na výpověď memoranda prezident AZB pplk. Arnošt Líbezný. Je také překvapen tím, jakým netransparentním způsobem k vypovězení došlo. „Tvrzení, že se jako spolek snažíme zasahovat do kompetencí ministerstva, je s ohledem na zcela odlišné právní postavení obou subjektů přinejmenším úsměvné,“ komentuje pplk. Líbezný ministerské rozhodnutí. Podle něj je zpochybňování práva asociace obracet se na ministra obrany s podněty, které se týkají přípravy záloh Armády České republiky, v přímém rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z Lisabonské smlouvy. Ta mimo jiné zaručuje každému občanovi právo podílet se na demokratickém životě a na tom, aby rozhodnutí orgánů veřejné moci byla přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. „Skutečné důvody výpovědi memoranda by mohl zřejmě vysvětlit jen zpracovatel daného materiálu. Těžko pochopitelné však je, že k výpovědi memoranda dochází těsně před tím, než se asociace má ujmout prezidentstvím významné mezinárodní organizace CIOR,“ snaží se najít motivaci ministerstva Líbezný.

  Překvapivé vypovězení memoranda vzbudilo zájem i na půdě Poslanecké sněmovny. Například poslankyně Jana Černochová (ODS) chce toto téma nadnést na Výboru pro obranu, který se z jejího podnětu zabývá problematikou aktivní zálohy pravidelně. „Interpelovala jsem pana ministra Stropnického kvůli odmítnutí podpory předsednictví asociace v organizaci CIOR a z jeho odpovědi se dozvěděla, že byla odmítnuta nejenom podpora, ale i ukončeno memorandum. Tento alibistický a ne příliš argumentačně vydařený dopis mě neuspokojil, proto se budu ptát dál, abych zjistila skutečný stav věci,“ říká poslankyně.

  CIOR zdržuje obdobné spolky v zemích NATO a vytváří mj. účinnou platformu občanské kontroly nad obranou v členských zemích NATO. Zatímco v jiných členských zemích NATO je spolupráce národních ministerstev s CIOR považována za významný prvek přispívající k bezpečnosti, ze strany Ministerstva obrany ČR je setrvale odsouvána na okraj zájmu. Asociace prohlašuje, že se i přes momentálně nepříznivou situaci bude usilovat o naplňování stanoveného programu v zájmu České republiky a neučiní nic, co by předem vylučovalo případnou pozdější spolupráci mezi ní a ministerstvem. „V tuto chvíli jsme vděční našim aliančním partnerům, kteří nám na rozdíl od ministerstva obrany přislíbili podporu včetně pomocí s financováním prezidentství,“ uzavírá pplk. Líbezný.

   

  Reakce MO

  Ministerstvo obrany záložáky přes palubu nehází

  V deníku Právo a na serveru Novinky.cz byly dnes uveřejněny články „Obrana hodila přes palubu spolek záložáků“ (Právo) a „Obrana potopila spolek záložáků“ (Novinky.cz), které se týkaly ukončení spolupráce Ministerstva obrany s Asociací záložních brigád (AZB). Vzhledem k tomu, že články obsahují řadu zavádějících a nepřesných informací, považuje Ministerstvo obrany (MO) za nutné na ně reagovat.

  Na pravou míru je třeba uvést především důvody, které vedly MO k rozhodnutí nepodpořit předsednictví AZB v mezinárodní organizaci CIOR (Konfederace záložních důstojníků) a následně k celkovému ukončení spolupráce s AZB.

  Číst dále...

   

  Pro vysvětlení situace ještě další odkazy:

  CIOR chce do vedení Čecha, ministerstvo obrany s podporou váhá

  Konfederace záložních důstojníků (CIOR) chce do svého vedení na roky 2016 až...obrany podporuje, prezidenství v konfederaci CIOR nikoli. Přístup ministerstva kritizuje Asociace...které mezinárodní organizace, jako je CIOR, skýtá pro rozvoj a další vývoj v oblasti záloh...

   

  Česko pravděpodobně nebude vést Konfederaci záložních důstojníků CIOR

  ...prezidentský post ve vojenské organizaci CIOR, která úzce spolupracuje se Severoatlantickou...šéfovat Konfederaci záložních důstojníků CIOR, musí s kandidaturou souhlasit ministerstvo...záložních brigád, která je členem organizace CIOR, vybrala na post generála a někdejšího...

   

  ČR se vzdává možnosti obsadit další posty ve vedení NATO, říká generál

  ...a Konfederaci záložník důstojníků (CIOR). Jenže minimálně u této funkce začíná...vstoupila. Konfederace záložních důstojníků CIOR sice není přímo jeho součástí, s aliancí...záložních brigád by ráda v čele konfederace CIOR viděla generála a někdejšího ministra obrany...

   

  Česko má šanci získat dva významné posty ve vedení NATO

  ...partnerské Konfederace záložních důstojníků CIOR. Česko by tak získalo větší slovo při aliančním...pod zkratkou NRFC - stejně jako konfederace CIOR hrají v NATO stále silnější roli. Podílejí...přijme pozici a oficiálně podá aplikaci na CIOR tak jako na NRFC a tato pozice bude následně...

   

 • Výbor pro obranu PSP ČR k AZB a CIOR

  Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka pro řízení sLogo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republikyekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Mgr. Daniela Koštovala, náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Josefa Bečváře, brigádního generála Ing. Pavla Adama, zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po obecné rozpravě

  1. bere na vědomí zprávu o činnosti Asociace záložních brigád v Mezispojenecké konfederaci záložních důstojníků CIOR a vyjadřuje podporu a zájem o další rozvoj této významné mezinárodní spolupráce;
  2. bere na vědomí výsledek hlasování výkonné rady CIOR ze dne 20. 2. 2015, potvrzené jednáním kongresu CIOR ve dnech 4. – 9. 8. 2015, kdy CIOR rozhodl, že Asociace záložních brigád bude předsedat CIOR v letech 2016 – 2018 a do funkce prezidenta byl zvolen pplk. (AZ) Ing. Arnošt Líbezný;
  • vítá,oceňuje a podporuje tuto aktivitu podporující propagaci záloh ozbrojených sil ČR v zahraničí, zejména pak mezi členskými státy NATO a státy partnerskými;

        ž á d á, aby budoucí prezident CIOR plk. (AZ) Ing. Arnošt Líbezný informoval výbor pro obranu PS PČR 2x ročně (po letním kongresu a zimním zasedání tzv. Mid-winter meeting v Bruselu) o činnosti CIOR (uskutečněných a plánovaných aktivitách) s návrhy a doporučením pro aplikaci v rámci záloh ozbrojených sil ČR, zejména záloh aktivních.

  Usnesení č. 100 (3. září 2015)

Štítky

Přihlášení

Kdo je připojen

Právě přítomno: 30 hostů a žádný člen

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele