Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Výcvik

 • Aktivní zálohy 72.mechanizovaného praporu se představují

  logo AZ 72.mpr.Mezi jednotky Aktivních záloh patří mechanizovaná četa (od léta 2016 mechanizovaná rota), která je součástí 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Tato četa zde vznikla v roce 2007 a již od jejího vzniku je jejím velitelem por. Mgr. Ivo Heinz. Četa již od počátku byla organickou součástí mechanizovaného praporu a její příslušníci se cvičili v činnostech, které vykonávají profesionální příslušníci praporu.

  Během roku 2011 došlo k důležitému posunu v rámci čety. Čtyři vojáci, zařazení v četě AZ 72.mpr na relevantních organických funkcích, získali na odborném kurzu VeV-VA Vyškov kvalifikační osvědčení střelců operátorů (SO), opravňující k samostatné střelbě z BVP-2. V roce 2012 četa Aktivních záloh u 72.mpr. nabyla jako jedna z mála jednotek AZ plného personálního obsazení, které udržuje na maximálních stavech doposud.

  Příslušníci mechanizované čety každý rok vyčerpají plnou dotaci možných výcvikových dní a mezi jejich činnosti během výcviku patří například níže uvedené činnosti. 

 • Cvičení mechanizované čety AZ 41. mpr ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2015

  Parné léto s vysokými teplotami zastihlo četu AZ 41. mpr ve VVP Hradiště (Doupovské vrchy), při již třetím cvičení v tomto roce. Obsahově bylo zaměřeno zejména na přípravu bojových ostrých střeleb, které nás čekají v listopadu, s tématem čety v obraně. Během cvičení si také jednotka připomněla výročí slavné bitvy čs. legionářů u Zborova (2. 7. 1917) a dále také výročí svého vzniku (1. 7. 2007). Četa již v rámci 41. mpr v Žatci (4. brn) působí tedy osm let.

 • Hradba 2016

  Ve dnech 3. března až 22. dubna 2016 se uskuteční ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá dosudnejvětší cvičení jednotek Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR.

  Cvičení jako první zahájí v termínu od 3. do 11. března 2016 příslušníci Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství Ostrava, spolu s nimi budou zároveň cvičit také příslušníci Aktivní zálohy při KVV Jihlava.

  Na cvičení bude povoláno více než 1100 příslušníků Aktivní zálohy ze 14 pěších rot při jednotlivých KVV a z jednotky Aktivní zálohy Vojenské policie Olomouc. Současně budou cvičit vždy dvě až tři jednotky, které se budou ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá střídat v 9denních blocích dle níže uvedeného rozpisu.

  Na 8. března 2016 je plánován prezentační den cvičení pro média za účasti hlavních představitelů Armády České republiky a pozvaných hostů.

  Cílem cvičení je prověřit připravenost vojáků Aktivní zálohy k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil a prostředků pro plnění úkolů Policie České republiky. Cvičení rovněž prověří vojáky při střežení objektů důležitých pro obranu státu a při ochraně úseků státních hranic. Obsahem cvičení bude také vševojsková příprava - tedy topografická, střelecká, chemická, zdravotní, taktická a ženijní příprava jednotek. Jednotkám Aktivní zálohy bude během cvičení poskytována součinnost rovněž ze strany profesionálních útvarů Armády ČR.

 • Konference AZ 2016

  Pozvánka na konferenci Aktivní záloha 2016, která se koná ve středu 27. ledna 2016 v Domě armády Praha.

  Program konference najdete zde :

  http://www.acr.army.cz/vycvik-a-nasazeni/aktivni-zaloha/konference/konference-az-2016-118195/

   

 • Koordinátorem a poradcem náčelníka GŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy se stal Ludvík Cimburek

  4.8.2015 • Externím poradcem a koordinátorem náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře pro oblast Aktivní zálohy byl jmenován kapitán v záloze Ing. Ludvík Cimburek.

  Dnem 1. srpna 2015 jmenoval náčelník Generálního štábu AČR genpor. Josef Bečvář svým externím poradcem a koordinátorem pro oblast Aktivní zálohy kpt. v zál. Ing. Ludvíka Cimburka, který sám je příslušníkem Aktivní zálohy u prostějovské 601. skupiny speciálních sil. Tato pozice byla obsazena v souladu s naplňováním koncepce Aktivní zálohy OS ČR s přihlédnutím k podnětům od příslušníků AZ vzešlých z konference AZ pořádané NGŠ AČR dne 23. června 2015.

 • Mám do toho jít?

  Jak na Aktivní zálohy AČR – 1. díl reportáže ze serveru Postapo.cz o vstupu do AZ a následném Kurzu základní přípravy.

   

  V tomto článku se dostanu k tomu, co mě vedlo k přihlášení do Aktivních Záloh (AZ) a prvním krokům na cestě ke kurzu základní přípravy (KZP). Nebudu zde řešit postavení AZ ani smysluplnost jejich existence. Berte to jako článek od armádou nepoznamenaného jedince, který se rozhodl vyjádřit své zážitky psanou formou. Nejsem nijak zaujatý, nikoho nepřesvědčuji ani nehodlám své názory zobecňovat.. Píši o svých zkušenostech, aby pro případné zájemce existovalo více zdrojů informacích, kterých popravdě zatím mnoho není.

   

  Krok 1 – Rozhodnutí

  Těsně přes spaním dokoukávám Zachraňte vojína Ryana a chřoustám popcorn. Ráno jedu tramvají do práce, cestou hraju Candy Crush na mobilu a stavuju se v pekárně pro nugátovou koblihu. V práci se položím do útulného křesla a celý den jen poklikávám na počítači, dám dvě kafe a obídek v místní kantýně. Kolem šesté se dostanu domů a můžu si uvařit nějakou dobrou večeři a dát ještě pivko s kámošem.”

  Číst dále...

   

 • Mezinárodní seminář záložních důstojníků se konal opět v Praze

   

  Ve dnech 2. 3. – 5. 3. 2016 se v Domě armády Praha (DAP) konal kurz záložních důstojníků CIOR. Byl tradičně zaměřen na výcvik v mezikulturní komunikaci, leadershipu a vyjednávání. Instruktorkou byla již osvědčená Kate Smith, příslušnice US TRADOC. CIOR YRO Committee zde byla reprezentována především jeho předsedou 1 LT Sebastianem Hoffmeisterem (Bundeswehr) a česká strana pak pplk. Ing. Arnoštem Líbezným (Asociace záložních brigád). Mezi téměř 40 účastníky letošního semináře z 9 států byla poprvé zastoupena i Ukrajina a to v podobě dvou záložních důstojníků a zástupce Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny, který je za výstavbu záloh zodpovědný. Tato spolupráce směrem na východ je jedním z dlouhodobých cílů CIOR.

 • Velení armády jednalo s příslušníky Aktivní zálohy o přítomnosti i budoucnosti záloh

  V úterý 23. června se uskutečnilo v hlavním sále Ministerstva obrany pracovní setkání náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře a zástupců velení AČR a Vojenské policie s příslušníky Aktivní zálohy (AZ). Cílem setkání bylo seznámit vojáky v AZ s probíhajícími pracemi na novelizaci branné legislativy, záměry dalšího směřování a rozvoje AZ a zejména otevřít cílenou diskuzi k aktuálním problémům AZ.

  Na úvod pracovního setkání přivítal účastníky náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Josef Bečvář, který přítomným zdůraznil: „Chtěl bych vám všem příslušníkům Aktivní zálohy nejprve poděkovat. Z vašeho nitra vychází zájem udělat něco pro bezpečnost České republiky a to je nesmírně důležité. Po jednání na Výboru pro obranu jsem se utvrdil, že je nutné uspořádat co nejdříve naše setkání a seznámit vás detailně s navrhovanými procesy. To, že bychom si všichni představovali lepší vybavení i výcvik, je nasnadě. Předpokládám, že se zde proto rozproudí k jednotlivým tématům otevřená diskuse, z níž si odneseme podněty, které je třeba řešit.“

  Na jeho slova navázala poslankyně Jana Černochová, členka sněmovního Výboru pro obranu: „Během měsíce června jsem měla možnost navštívit dvě cvičení Aktivní zálohy „Pražáků“ v Boleticích a „Středočechů“ na Doupově. Chtěla bych moc poděkovat, že jste byli ke všem vašim problémům velmi otevření a nebáli jste se říkat mně a panu náměstku Landovskému (pozn.: náměstek ministra obrany pro řízení SOPS Jakub Landovský) věci na rovinu a upřímně. Jako zpravodajka návrhu zákona o Aktivní záloze vám mohu slíbit, že se do něj pokusím vtělit všechno realizovatelné, co jsem od vás slyšela. Také bych chtěla moc poděkovat náčelníkovi Generálního štábu, že dnešní zaměstnání v tak krátké době uspořádal. Mám naději, že se skutečně bude snažit o to, aby se se zálohou výrazným způsobem pohnulo.“

 • Vojenské cvičení záchranné čety AZ, květen 2015

  V neděli 17.května večer jsme sešli v bechyňských kasárnách 15. ženijního pluku. Symbolicky právě v tento den také sloužil na bráně náš bývalý kolega, svob. P., který od naší jednotky AZ nastoupil jako VZP u 15.žp a mohl nás tak přivítat ve "své" posádce.
  Pesimista by jistě podotknul, že nás je opět málo, optimista ale kromě přítomných viděl několik dalších členů toho času ve stavu nemocných, dva čerstvé absolventy Kurzu základní přípravy, kteří ještě nemohli dorazit, a k tomu navíc jednoho nešťastníka, jemuž čáru přes cvičení udělal na poslední chvíli zaměstnavatel. Jinými slovy, bude líp!

 • Vyšpoint, výcvik začíná!

  Jak na Aktivní zálohy AČR – 2. díl reportáže ze serveru Postapo.cz o vstupu do AZ a následném Kurzu základní přípravy.

   

  V minulém článku (ZDE) jsem psal o tom, proč se do Aktivních Záloh (AZ) hlásím a jaké kroky je pro vstup potřeba podniknout. Jelikož jsem neprošel základní vojenskou službou, je ode mě vyžadováno projít 6 týdenním Kurzem Základní Přípravy (KZP). V tomto díle Vám nastíním, s čím vším se během výcviku setkáte, na co se máte připravit, co budete s sebou potřebovat, jaké jsou postoje armády k AZ a spoustu dalších zajímavostí, které jsem za tu dobu postřehl.

  Není mým cílem nikoho soudit, kritizovat, nebo popisovat den za dnem, co se kdy dělo. Je to armáda, spousta věcí by měla být pro všechny překvapením, protože voják musí počítat s tím, že často vykonává rozkazy bez širšího kontextu, který by mu osvětloval, k čemu je vlastně jeho účast zapotřebí. Neuvádím ani žádná jména, jelikož není potřeba znát jednotlivé instruktory, ale spíše systém výcviku. Detaily se mohou měnit, celková povaha zůstane ale převážně stejná.

  Cílem tohoto článku je přinést další úhel pohledu na AZ, nastínit scénáře, na které je zapotřebí se před rozhodnutím připravit, a pomoci tak uchazečům s rozhodováním, zda je pro ně AZ opravdu to pravé. Spousta lidí do toho jde s naprosto naivními představami a posléze toho litují, jelikož je faktem, že Krajská Vojenská Velitelství (KVV) mají značné problémy s poskytováním ověřených informací uchazečům o vstup do AZ a traduje se tak spousta mylných fám.

  Číst dále...

   

Štítky

Přihlášení

Kdo je připojen

Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele