Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Cvičení mechanizované čety AZ 41. mpr ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2015

Parné léto s vysokými teplotami zastihlo četu AZ 41. mpr ve VVP Hradiště (Doupovské vrchy), při již třetím cvičení v tomto roce. Obsahově bylo zaměřeno zejména na přípravu bojových ostrých střeleb, které nás čekají v listopadu, s tématem čety v obraně. Během cvičení si také jednotka připomněla výročí slavné bitvy čs. legionářů u Zborova (2. 7. 1917) a dále také výročí svého vzniku (1. 7. 2007). Četa již v rámci 41. mpr v Žatci (4. brn) působí tedy osm let.

 V pondělí po obvyklé ranní vstupní prohlídce v Posádkové ošetřovně a následném fasování přidělených zbraní (CZ 805 Bren, UKL-59, RPG-7; aktuálně SVD byly na přezkoušení a sekundární zbraně jsme nyní nechali ve skladu) prověřila příslušníky čety po nějaké době opět překážková NATO dráha, v rámci tělesné přípravy. Dala několikerým opakováním všem řádně do těla (myšleno jak obrazně, tak i fyzicky). Odpoledne potom po rychlém obědě se četa přesunula do budovy připravené pro nácvik FIBUA/CQB, kde si všichni opět projeli a zopakovali standardizované operační postupy k boji v budově. Průběh výcviku nenarušilo ani velké horko, které příslušníci čety museli snášet v plné taktické výstroji v dusném uzavřeném prostoru.

 V úterý ráno se četa přesunula ze Žatce tatrou do VVP Hradiště (Doupov), na Ovčí vrch. Dopoledne bylo věnováno ženijní přípravě, tématu kladení minového pole. Poté co si každý voják čety osvojil správné zakopání protitankové miny a její iniciaci bylo po družstvech kladeno minové pole.

Po obědě zaujala četa AZ obranné pozice (opěrný bod) v zadaném tématickém námětu, v prostoru Ovčího vrchu. Četa se dle námětu nacházela v sestavě roty a ta v sestavě praporu. Opěrný bod čety AZ v prostoru Ovčího vrchu byl pravým křídlem obrany 3. mr. Pravým sousedem čety AZ byla 2. mr. Četa AZ byla roztažena ve svém opěrném bodu doleva, jednotlivými družstvy v pořadí zprava doleva, aktuálně mimo dotyk s nepřítelem. Dle dodaných zpravodajských zpráv postupoval na prostor obrany praporu ve směru od Karlových Varů nepřítel o síle mechanizované divize.

 Dočasného klidu mimo dotyk s nepřítelem využila odpoledne samozřejmě četa k usilovnému budování obrany. V teplotách kolem 35C byly nejprve kopány okopy pro ležící střelce. Po vytyčení palebných sektorů, nastavení pomůcek pro střelbu v noci a za snížené viditelnosti, pokračovala jednotlivá družstva v budování prohlubováním okopů a dále dokopáváním spojovacích zákopů, pro pohyb mezi okopy. Velitelé po určení hlavních orientačních bodů, čar zahájení paleb, bodů soustředěné palby, minových polí, protipěchotních překážek, signálů atd., zpracovali nákresy postavení družstev a dále celé čety pro nadřízený stupeň, určili simulační postavení pro KBVP Pandur-II. každého družstva a dále určili záložní obranné postavení. Bylo prověřeno radiové spojení mezi družstvy a velitelem čety a zopakován imitační klíč pro simulaci budoucího útoku nepřítele. Četa hlásila pohotovost obrany, bojová morálka byla vysoká i navzdory zničujícímu celodennímu horku na otevřeném prostoru Ovčího vrchu. Noc trávila jednotka v zaujatém shromaždišti v lese.

 Ve středu došlo ke cvičnému boji. Nepřítel v síle zesílené mech. roty dopoledne zaútočil v prostoru opěrného bodu čety AZ. S podporou svých BVP se probojoval čelním útokem až cca 100 m k pozicím čety, byl však odražen. Nácvik prověřil reakce družstev a koordinaci během boje, kdy následně byly odstraněny některé nedostatky. Odpoledne se útok nepřítele opakoval, avšak nyní se během klamného čelního útoku pokusil o obejití pravého křídla a proniknutí mezerou na dotyku čety s pravosousedící 2. mr. Tento pokus byl včas odhalen a pravým křídlem obrany, i se simulovanou podporou KBVP Pandur-II. likvidován. Odpolední akce proběhla úspěšně a nepřítel se po odražení stáhl. Tím byl ukončen tento nácvik, který byl zároveň přípravou na bojové ostré střelby se stejným tématem, které proběhnou v listopadu. Navečer se četa přesunula tatrou na střelnici Plešivec, kde proběhl nácvik hodu granátem F1 a nácvik zam. Scv. č. 31 ze všech zbraní. Poté jednotka zaujala ve vytyčeném prostoru v nedalekém lese na noc shromaždiště a prověřila opět schopnosti stavby přístřešků a přežití.

 Čtvrtek byl ve znamení ostrých střeleb na PS Plešivec. Ráno příslušníci čety všichni odházeli obranný granát F1, s hodnocením splnil. Poté se přesunuli k plnění střeleckých cvičení. Střílela se cvičení č. 31. (ze všech zbraní, včetně RPG-7 s vložnou hlavní na obrněný cíl) a č. 13 (bojová střelba za postupu s využíváním krytu za překážkami na časový limit). Odpoledne po ukončení střeleb byla četa rozdělena do malých týmů. Jednotlivé týmy potom se základním taktickým materiálem v batohu a zbraněmi provedly v opětovném vedru, které panovalo celý den, krátký samostatný pěší přesun dle mapy z PS Plešivec, kotu 872, přes Dlouhou, silnicí kolem vrchu Nad Ovčárnou přes kotu 808, na Doupovskou křižovatku (15km). Následně se četa v pozdních večerních hodinách přesunula s veškerým materiálem tatrou zpět do posádky v Žatci. 

 Po dočištění zbraní a výstroje, zahájené již předtím v noci po návratu do posádky, byl pátek zahájen ráno odevzdáním zbraní a dále následovala výstupní lékařská prohlídka na ošetřovně. Po odpoledním nástupu, na konci pracovní doby, bylo letní cvičení 2015 ukončeno.

 

(Zapsal: por. Mgr. Bc. Pavel Kuthan, VČ AZ/41. mpr.)

Štítky

Přihlášení

Kdo je připojen

Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele