Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Velení armády jednalo s příslušníky Aktivní zálohy o přítomnosti i budoucnosti záloh

V úterý 23. června se uskutečnilo v hlavním sále Ministerstva obrany pracovní setkání náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře a zástupců velení AČR a Vojenské policie s příslušníky Aktivní zálohy (AZ). Cílem setkání bylo seznámit vojáky v AZ s probíhajícími pracemi na novelizaci branné legislativy, záměry dalšího směřování a rozvoje AZ a zejména otevřít cílenou diskuzi k aktuálním problémům AZ.

Na úvod pracovního setkání přivítal účastníky náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Josef Bečvář, který přítomným zdůraznil: „Chtěl bych vám všem příslušníkům Aktivní zálohy nejprve poděkovat. Z vašeho nitra vychází zájem udělat něco pro bezpečnost České republiky a to je nesmírně důležité. Po jednání na Výboru pro obranu jsem se utvrdil, že je nutné uspořádat co nejdříve naše setkání a seznámit vás detailně s navrhovanými procesy. To, že bychom si všichni představovali lepší vybavení i výcvik, je nasnadě. Předpokládám, že se zde proto rozproudí k jednotlivým tématům otevřená diskuse, z níž si odneseme podněty, které je třeba řešit.“

Na jeho slova navázala poslankyně Jana Černochová, členka sněmovního Výboru pro obranu: „Během měsíce června jsem měla možnost navštívit dvě cvičení Aktivní zálohy „Pražáků“ v Boleticích a „Středočechů“ na Doupově. Chtěla bych moc poděkovat, že jste byli ke všem vašim problémům velmi otevření a nebáli jste se říkat mně a panu náměstku Landovskému (pozn.: náměstek ministra obrany pro řízení SOPS Jakub Landovský) věci na rovinu a upřímně. Jako zpravodajka návrhu zákona o Aktivní záloze vám mohu slíbit, že se do něj pokusím vtělit všechno realizovatelné, co jsem od vás slyšela. Také bych chtěla moc poděkovat náčelníkovi Generálního štábu, že dnešní zaměstnání v tak krátké době uspořádal. Mám naději, že se skutečně bude snažit o to, aby se se zálohou výrazným způsobem pohnulo.“

Do roku 2020 chce resort obrany dosáhnout naplněnosti na plánovaných 5000 osob

Poté se slova ujal zástupce náčelníka Generálního štábu – náčelník štábu generálporučík František Malenínský, který přítomné seznámil se záměry budoucího určení a výstavby AZ: „Do roku 2020 chceme dosáhnout naplněnosti Aktivní zálohy na plánovaný počet 5000 osob. Tento počet není nějaké imaginární číslo, ale je přesně stanovené na základě potřeb armády. Již dnes máme připraveno přesné rozplánování míst pro příslušníky Aktivní zálohy u jednotlivých jednotek, jejich strukturu i hodnosti.“

Z uvedeného čísla bude 2478 aktivních záložáků směřováno do takříkajíc teritoriálních sil pod Krajskými vojenskými velitelstvími. Jejich výcvik bude zaměřen na přípravu k plnění úkolů při střežení důležitých objektů, ochrany státních hranic České republiky a své úkoly budou mít i při záchranných pracích. 2522 příslušníků Aktivní zálohy pak najde své místo u „bojových“ jednotek. Drtivá většina - 1600 jich bude směřovat k Pozemním silám AČR, 509 ke Vzdušným silám AČR a ostatní pak k Vojenské policii, Speciálním silám a také do ostatních prvků AČR.

Jeho slova podpořil i generálmajor Ján Gurník, velitel Pozemních sil AČR: „Příslušníci Aktivní zálohy budou plně zapojeni do výcviku, počítáme s nimi i na akce na veřejnosti. Budou plně integrální součástí jednotek s odpovídající výstrojí a výzbrojí.“

Odměna pro příslušníky AZ se zvýší

Za Generální štáb AČR a Ministerstvo obrany Pavel Ťulák a Jaroslav Daněk seznámili přítomné s vývojem novelizace branné legislativy. Pozornost byla věnována i v návrzích obsaženému finančnímu ohodnocení vojáků v AZ, které bude při cvičení ekvivalentní platovému tarifu vojáků z povolání. Zvýšena bude i roční odměna za zařazení do Aktivní zálohy ze současných 6000 Kč na 12 000 Kč, v případě studentů vysokých škol pak 20 000 Kč. K posílení pozice příslušníků AZ na trhu práce pak bude sloužit i kompenzace pro zaměstnavatele po dobu účasti jejich zaměstnanců na cvičeních AZ a obdobně stanovené i kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné. Plukovník Richard Kraus pak hovořil i o připravovaných krocích směřujících k úpravám zdravotních požadavků na příslušníky AZ se zohledněním aktuálního zdravotního stavu populace.

AZ trápí nenaplněnost i nedostatek kvalitní a moderní výstroje a výzbroje

Kromě nízké naplněnosti jednotek, která v průměru celkově dosahuje jen řádově 50 %, jako nejproblematičtější v současné době vidí samotní příslušníci AZ stav jednotek u Krajských vojenských velitelství. Zmiňovány byly zejména problémy s logistickým zabezpečením příslušníků AZ kvalitní a moderní výstrojí i otázka zbraní zapůjčovaných jednotkám na jednotlivá cvičení a množství munice vyčleněné pro výcvik. Voláno bylo v této souvislosti i po posílení kapacit bojových útvarů k podpoře výcviku jednotek AZ při vyčleňování instruktorů a posílení kapacit odborných kurzů. U kurzů byla zmiňována i jejich délka, která dle vojáků v AZ ne vždy optimálně zohledňuje jejich časové možnosti. Často se opakoval i požadavek na zintenzivnění a rozšíření výcviku. „Kdybychom nechtěli věci měnit, tak tady nesedíme,“ zdůraznil k podnětům v průběhu diskuze generálporučík Bečvář.

Diskutována byla i problematika zařazení osob, které by zájmy příslušníků AZ reprezentovaly přímo na nejvyšších místech a to v osobním štábu náčelníka Generálního štábu AČR a na Ministerstvu obrany. V této souvislosti zazněly ze stran záložáků požadavky na co největší nezávislost takových osob a také návrhy na zřízení velitelského prvku pro centrální řízení Aktivní zálohy.

V závěru setkání pak poslankyně Černochová konstatovala: „Dejte nám šanci dokázat, že vaše místo na slunci je oprávněné a že jste chtěné děti. Vím, že to neděláte ani pro peníze, ani pro vybavení a za to vám velmi děkuji. Budu se snažit na všech úrovních nadále podporovat Aktivní zálohu i navýšení rozpočtu pro obranu.“ K jejím slovům se připojil i generálporučík Bečvář, který zároveň vyvrátil obavy o prohloubení dělení záloh na teritoriální a „bojové“: „Nechtěl bych, aby byl vnímán nějaký rozdíl mezi jednotkami pod Krajskými vojenskými velitelstvími či pod ostatními vojenskými útvary. Pro armádu, respektive pro tuto republiku, jsou stejně důležité. Děkuji vám také za vaše otázky a náměty. Na některé jsme přímo reagovali a na jiné si musíme sednout a projednat je. K tématům se společně podrobněji vrátíme v září či říjnu, kdy bych s vámi rád uskutečnil další setkání.“

zdroj:

http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/veleni-armady-jednalo-s-prislusniky-aktivni-zalohy-o-pritomnosti-i-budoucnosti-zaloh-111980/

 

Štítky

Přihlášení

Kdo je připojen

Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele