Den letiště v pražských Letňanech

V sobotu 5.9 se na letišti v pražských Letňanech konal Den letiště. Tato již tradiční akce se neobejde bez pozemní části a té se opět zúčastnila i Středočeská rota Aktivní zálohy.

Na místě se vojáci roty sešli v 8. h ráno a ihned se dali do přípravy prezentačního stánku. Připravit výstroj, zbraně připevnit na ocelová lanka, sestavit reklamní rollupy a vystavit bojový prapor jednotky zabere nějaký čas. Samozřejmě úkolů je více. Mezi ně dnes patří i jasné rozdělení rolí na stánku. Tedy voják, který je lepší technicky, odpovídá na dotazy ohledně zbraní a voják, který má cit pro mluvu všeobecnou odpovídá na otázky ohledně náboru a služby v AZ.

Souběžně byl proveden nácvik bojových ukázek, které se povedli a diváci nás odměnili potleskem na otevřené scéně. O pomoc nás požádali i policisté a tak naši vojáci vystoupili i při prezentaci jízdní policie a policejních psovodů. Bojové ukázky na těchto akcích nejsou jednoduché a vojáci musí většinou improvizovat. Jak z důvodu, že do ukázky jsou vojáci z rozdílných čet a družstev, než se kterými cvičí, tak s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Letos rota předvedla reakci průzkumného družstva na skrytou léčku a činnost na KPM s nálezem ve vozidle.

Akce se povedla a byla určitě ku prospěchu. U stánku Aktivní zálohy bylo pořád plno a nestačili jsme zodpovídat na otázky návštěvníků. Dotazy se točili okolo vystavené výstroje a zbraní, ale i mezinárodní situace. Nejvíce dotazů padalo na možnost služby v AZ nebo AČR. Přikládáme to mezinárodní situaci a samozřejmě i tomu, že se o jednotkách Aktivní zálohy poslední dobou velmi mluví. Všechny otázky jsme zodpověděli a poslední propagační předměty rozdali. Také jsme navázali zajímavé kontakty, které v rámci roty určitě využijeme.

Velení roty děkuje všem příslušníkům jednotky, kteří se akce zúčastnili a vzorně prezentovali Armádu České republiky.

Prezentační video z akce: