Příslušníci aktivní zálohy oslavili Den válečných veteránů netradičně

Ve středu 11. listopadu si celý svět připomenul konec 1. světové války, který se v České republice stejně tak jako v řadě dalších zemí slaví jako Den válečných veteránů.

Tento den je pro všechny příležitostí vzpomenout na válečné veterány nejenom z 1. a 2. světové války, ale i na novodobé veterány AČR ze zahraničních misí na Balkáně, v Iráku, Afghánistánu a v dalších krizových oblastech, kde naši vojáci působili či nadále působí ať již pod vlajkou OSN nebo v rámci operací NATO, EU a jiných mezinárodních organizací.

Příslušníci Aktivní zálohy AČR letos přišli při této příležitosti se zajímavou iniciativou. Jako výraz úcty k válečným veteránům přišla řada z nich 11. listopadu do svých civilních zaměstnání v uniformě a někteří v ní strávili i celý pracovní den.

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář jejich myšlenku vítal: „Oceňuji iniciativu vzešlou z řad samotných příslušníků aktivní zálohy a plně ji podporuji. Vnímám ji také jako hrdé a oprávněné vyjádření příslušnosti k Armádě České republiky a předem děkuji všem zaměstnavatelům, kteří jim vojenskou uniformu v tento významný den na pracovišti povolí. Aktivní záloha je nedílnou součástí našich ozbrojených sil. Všichni bychom proto měli být hrdí i na práci jejích příslušníků.“

Den v uniformě strávil zástupce velitele roty nadporučík Evžen Petřík, který pracuje jako učitel v kroměřížském gymnáziu: „V hodině jsem se studenty probral význam Dne válečných veteránů a úkoly a poslání Aktivní zálohy. Pak jsme navštívili pietní akt na hřbitově, vzdali jsme také čest pilotům RAF u nedávno odhalené desky na budově bývalých Žižkových kasáren.“

Iniciativu příslušníků Aktivní zálohy podpořil také velitel družstva kapitán Jaromír Mydlář, který pracuje jako konzultant u společnosti Nissan: „Vítám, že tu něco takového vzniklo. Na veterány v naší zemi myslíme obecně bohužel málo. Byl jsem teď pár dní v Londýně a tam po ulici chodí samé "máky". Nosí to už asi týden. Dokonce i některá auta a autobusy mají na přední masce veliký mák. Tak mám dobrý pocit, že s tím také začínáme. Ti lidé, na které přitom myslíme, si to přece zaslouží. Děkuji iniciátorům akce.“