Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

Dokument ke stažení

 MINISTERSTVO  OBRANY

Praha 2012

 

OBSAH

Označení

Název

Strana

1.

ÚVOD

6

1.1

BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ

6

1.2

POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

7

2.

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

7

2.1

ČASOVÝ HORIZONT

7

2.2

DŮVODY VYTVOŘENÍ A HISTORICKÝ VÝVOJ JEDNOTEK PRO AZ

7

2.2.1

DŮVODY VYTVOŘENÍ AZ

7

2.2.2

HISTORICKÝ VÝVOJ AZ

8

2.2.3

ÚKOLY AZ V SOUČASNOSTI

8

2.2.4

VÝVOJOVÉ TENDENCE ZAŘAZOVÁNÍ DO AZ V LETECH 2005–2011

9

2.2.4.1

Vývoj počtů vojáků zařazovaných do AZ

9

2.2.4.2

Vývoj zdravotní způsobilosti uchazečů o zařazení do AZ 

9

2.2.5

VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍPRAVY AZ V LETECH 2005–2011

10

2.2.5.1

Doplnění jednotek vojáky v AZ

10

2.2.5.2

Plnění výcvikových cílů

10

2.2.6

ZAŘAZENÍ VOJÁKŮ DO AZ A JEJICH NÁLEŽITOSTI V LETECH 2005–2011

11

2.2.7

SKLADBA AZ

12

2.2.7.1

Věkové složení AZ

12

2.2.7.2

Profesní struktura AZ

12

2.2.7.3

Vzdělání a jiné demografické údaje o AZ

12

2.2.7.4

Ostatní údaje o AZ

12

2.2.8

LOGISTICKÁ PODPORA AZ V LETECH 2005–2011

12

2.2.8.1

Logistické zabezpečení

12

2.2.8.2

Zdravotnické zabezpečení

13

2.2.9

VÝDAJE NA PŘÍPRAVU AZ V LETECH 2009–2011 

13

2.2.9.1

Běžné výdaje na osobu a rok

13

2.2.9.2

Další výdaje spojené s výcvikem pěší jednotky doplňované z AZ u KVV za rok

13

2.2.10

DOSTUPNOST AZ SE STAVEM K 1. 1. 2012

14

2.2.10.1

Struktura AZ

14

2.2.10.2

Jednotky doplňované vojáky z AZ v organizační struktuře rezortu MO

14

2.2.10.3

Zdroje k tvorbě AZ

14

2.2.10.4

Vojenský materiál 

14

2.2.10.5

Příprava a výcvik AZ

14

2.2.10.6

Problémy v oblasti zabezpečení výcviku AZ

15

2.2.10.7

Nasazení vojáků z AZ v operacích

15

2.2.10.7.1

Použití AZ na území ČR

15

2.2.10.7.2

Použití AZ mimo území ČR

15

2.2.11

VOJENSKÉ PŘEDPISY, DOKTRÍNY A SLUŽEBNÍ POMŮCKY O AZ

15

2.2.12

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI

16

2.2.12.1

Silné stránky

16

2.2.12.2

Slabé stránky

16

2.2.12.3

Rizika

16

2.2.12.4

Příležitosti

17

2.2.13

VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI STÁVAJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ

17

3.

KONCEPCE AKTIVNÍ ZÁLOHY OS ČR

18

3.1

STANOVENÍ CÍLE ROZVOJE A URČENÍ PRIORIT

18

3.1.1

VČASNÁ DOSTUPNOST AZ

18

3.1.1.1

Začlenění AZ do struktury OS ČR a limit počtů

18

3.1.1.2

Řízení přípravy vojáků v AZ a odpovědnost za AZ

19

3.1.1.3

Lidský potenciál k doplňování AZ

20

3.1.1.3.1

Druhy vojenské činné služby vojáků v AZ

21

3.1.1.3.2

Předurčování a zařazování vojáků v AZ na SM

22

3.1.1.3.3

Peněžní náležitosti vojáků v AZ

22

3.1.1.4

Vojenský materiál 

22

3.1.1.5

Příprava vojáků v AZ

22

3.1.1.6

Připravenost a pohotovost AZ

23

3.1.2

NASAZENÍ AZ V OPERACÍCH

23

3.2

IDENTIFIKACE CÍLŮ, KTERÉ VYŽADUJÍ SPOLUPRÁCI NEBO JSOU NEKOMPATIBILNÍ S CÍLI JINÝCH MINISTERSTEV

23

4.

STRATEGIE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU

24

4.1

SPECIFIKACE PROGRAMŮ, KTERÉ KONKRETIZUJÍ REALIZACI

KONCEPCE V JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH OBLASTECH

24

4.1.1

VČASNÁ DOSTUPNOST AZ

24

4.1.1.1

Rozložení kompetencí v oblasti AZ

24

4.1.1.2

Opatření pro tvorbu AZ

24

4.1.1.3

Výzbroj, technika a materiál (VTM) určené pro AZ

25

4.1.1.4

Příprava a výcvik AZ

25

4.1.1.4.1

Systém a rozsah přípravy vojáků AZ bez vojenské přípravy

26

4.1.1.4.2

Další příprava vojáků v jednotkách doplňovaných vojáky z AZ

26

4.1.1.4.3

Příprava vojáků v AZ do 5 let po ukončení vojenské činné služby

26

4.1.2

PŘIPRAVENOST A POHOTOVOST AZ

26

4.1.3

ROZPRACOVÁNÍ KONCEPCE AZ V DALŠÍCH DOKUMENTECH

26

4.2

NÁROKY NA FINANCOVÁNÍ KONCEPTU AZ

26

4.3

OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY KONCEPCE A PROGRAMŮ

V JEDNOTLIVÝCH LETECH A V PRŮŘEZOVÝCH OBLASTECH

27

4.4

REGIONÁLNÍ ROZMĚR KONCEPCE

27

4.5

LEGISLATIVNÍ A NELEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ KONCEPCE

VYŽADUJE

27

5.

STANOVENÍ FINANČNÍCH NÁROKŮ

28

5.1

BĚŽNÉ VÝDAJE

28

5.2

INVESTIČNÍ VÝDAJE

30

5.3

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH NÁROKŮ NA VzP A VOJÁKŮ V AZ

30

6.

PROCES AKTUALIZACE

31

7.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ

31

8.

PLÁNOVANÉ PROGRAMY, SYSTÉMOVÉ ZMĚNY A OPATŘENÍ

31

8.1

CÍLE, NÁSTROJE A CESTY K JEJICH DOSAŽENÍ

31

8.1.1

OPATŘENÍ K MOTIVACI ZAMĚSTNAVATELŮ VOJÁKŮ V AZ V PODNIKATELSKÉ SFÉŘE

31

8.1.2

OPATŘENÍ K MOTIVACI VOJÁKŮ V AZ V ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

31

8.1.3

OPATŘENÍ K MOTIVACI VOJÁKŮ V AZ Z ŘAD STUDENTŮ

32

8.1.4

OPATŘENÍ K MOTIVACI VOJÁKŮ V AZ Z ŘAD OSOB SAMOSTATNĚ

VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH

32

8.1.5

OKRUH VÝHOD PRO VOJÁKY V AZ V RÁMCI MOŽNOSTÍ REZORTU MO

32

8.1.6

OPATŘENÍ STRATEGIE KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

32

8.2

LEGISLATIVNÍ A NELEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

32

8.2.1

ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

32

8.2.2

ZMĚNY VE VNITŘNÍCH PŘEDPISECH

33

8.3

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

33

8.4

VYHODNOCENÍ REALIZACE PROGRAMŮ NA ZÁKLADĚ

PRŮBĚŽNÉHO MONITOROVÁNÍ

33

8.5

ZHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

33

8.6

REGIONÁLNÍ DOPADY A DOPADY NA ZAMĚSTNANOST

34

8.6.1

REGIONÁLNÍ DOPADY KONCEPCE AZ

34

8.6.2

DOPADY KONCEPCE AZ NA ZAMĚSTNANOST

34

8.7

PROGRAM IMPLEMENTACE

34

9.

ZÁVĚR

35

10.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

36

11.

POUŽITÁ LITERATURA

37

12.

PŘEHLED PŘÍLOH

37

 

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele