Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 12. Přehled příloh

 

12. PŘEHLED PŘÍLOH

  1. Počty uzavřených dohod o zařazení vojáka do AZ za období 2007–2011
  2. Výsledky lékařských prohlídek uchazečů k zařazení do AZ v letech 2005–2011 a Přehled nemocí (vad), které vedly ke stanovení neschopnosti uchazečů do AZ za období 2008– 2011
  3. Přehled doplnění OS ČR vojáky v aktivní záloze 2005–2011
  4. Přehled o profesní struktuře vojáků v aktivní záloze za rok 2011
  5. Přehled jednotek doplňovaných z AZ
  6. Přehled vojenských hodností po jednotkách doplněných vojáky v AZ k 1. 1. 2012
  7. Procesní a funkční model aktivní zálohy
  8. Kalkulace finančních nároků pro AZ

 

Příloha 1 ke Koncepci AZ

 

 

Počty uzavřených dohod o zařazení vojáka do AZ za období 

2007–2011

Rok

Průměrný počet vojáků v AZ

Počet nově uzavřených dohod

Počet dohod uzavřených opakovaně

2007

1 099

253

256

2008

1 121

284

258

2009

1 025

203

189

2010

1 070

270

214

2011

1 136

161

113

 

Poznámka: Statistické údaje pro srovnání jsou k dispozici od roku 2007.

 

Příloha 3 ke Koncepci AZ

 

Příloha 2 ke Koncepci AZ

 

Výsledky lékařských prohlídek uchazečů k zařazení do AZ v letech 2005–2011

 

Rok vyšetření

Počet vyšetřených

Počet neschopných

% neschopných

2005

179

31

17,31

2006

210

78

37,14

2007

118

45

38,13

2008

191

82

42,93

2009

210

94

44,76

2010

328

164

50,00

2011

318

155

48,74

CELKEM

1 554

649

41,76

    

 

Přehled nemocí (vad), které vedly ke stanovení neschopnosti uchazečů do AZ  za období 2008–2011

 

 

ÚVN

Praha

VN

Brno

VN Olomouc

Celkem

Pořadí

IV. Nemoci endokrinní, výživy (E00 – E90) 

36

11

13

60

1.

VII. Nemoci oka (H00 –

H59)

32

4

7

43

2.

VIII. Nemoci ucha (H60 –

H95)

5

6

2

13

7.

IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 – I99)

19

5

5

29

5.

X. Nemoci dýchací soustavy

(J00 – J99)

19

10

32

4.

XI. Nemoci trávicí soustavy

(K00 – K93)

6

6

5

17

6.

XIII. Nemoci svalové

a kosterní soustavy (M00 – M99)

23

1

10

34

3.

Nemoci zařazené v jiných skupinách

50

11

10

71

-

Psychologické vyšetření

93

27

56

176

-

CELKEM

283

74

118

475

 

 

Poznámky:

  • Nejčastější diagnózy ve skupinách nemocí: E – obezita, cukrovka, H – oční a sluchové vady, I – hypertense, varixy, J – alergická rýma, astma, K – hyperbilirubinémie, jiné nemoci jater, M – vady páteře, onemocnění kloubní.
  • V roce 2011 bylo vyšetřeno celkem 24 žen, z nichž 11 (45,83 %) bylo uznáno neschopných pro zařazení do AZ.

 

 

Příloha 4 ke Koncepci AZ

 

Přehled o profesní struktuře vojáků v aktivní záloze za rok 2011

                                                                                   

KVV

Zaměstnanci

Zaměstnanci veřejné správy

OSVČ

Studenti

Nezaměstnaní

Nezjištěno

Celkem

hlavní město Praha

65 

14 

17 

10 

14

126 

Praha

98 

19 

4

135 

Hradec Králové

49 

0

69 

Liberec

41 

0

57 

Ústí nad Labem

71 

10 

6

102 

Karlovy Vary

38 

0

47 

Plzeň

57 

0

70 

České Budějovice

52 

15 

12

87 

Jihlava

52 

12 

0

0

73 

Pardubice

54 

0

67 

Ostrava

57 

0

72 

Olomouc

50 

0

76 

Zlín

42 

1

60 

Brno

42 

10 

7

74 

Celkem

768 

78 

116 

67 

42 

44 

1 115 

 

 

Příloha 6 ke Koncepci AZ  

Přehled vojenských hodností po jednotkách doplněných vojáky v AZ k 1. 1. 2012

                                                                                                                                                                                                                                                  

   

Jednotka

Zřizovatel

Dislokace

                               

1

150

pěší rota

KVV hl. m.

Praha

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962630

2

150

pěší rota

KVV

Praha

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962640

3

150

pěší rota

KVV

H. Králové

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962650

4

150

pěší rota

KVV

Liberec

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962660

5

150

pěší rota

KVV

Ústí n/L

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962670

6

150

pěší rota

KVV

Karlovy Vary

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962680

7

150

pěší rota

KVV

Plzeň

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962690

8

150

pěší rota

KVV

Č. Budějovice

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962700

9

150

pěší rota

KVV

Jihlava

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962710

10

150

pěší rota

KVV

Pardubice

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962720

11

150

pěší rota

KVV

Ostrava

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962730

12

150

pěší rota

KVV

Olomouc

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962740

13

150

pěší rota

KVV

Zlín

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962750

14

150

pěší rota

KVV

Brno

81

22

18

14

8

 

 

 

 

5

1

1

 

 

150

962760

15

29

mechanizovaná četa

41. mpr

Žatec

9

12

3

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

29

962340

16

29

mechanizovaná četa

72. mpr

Přáslavice

9

12

3

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

29

962380

17

42

tanková rota

73. tpr

Přáslavice

 

25

1

4

6

1

 

 

 

3

1

1

 

 

42

962390

18

23

záchranná četa

szr

Rakovník

 

9

8

4

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

23

962800

19

23

záchranná četa

szr

Olomouc

 

9

8

4

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

23

962790

20

25

průzkumná četa

102. pzpr

Prostějov

4

8

4

6

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

25

962530

21

20

jednotka VP

VeVP

Stará Boleslav

 

 

 

 

 

1

6

 

 

12

 

 

1

 

20

962820

22

20

jednotka VP

VeVP

Olomouc

 

 

 

 

 

1

6

 

 

12

 

 

1

 

20

962830

23

20

jednotka VP

VeVP

Tábor

 

 

 

 

 

1

6

 

 

12

 

 

1

 

20

962910

24

44

rota "Z"

601. skss

Prostějov

 

 

 

 

21

10

 

 

 

 

12

1

 

 

44

962580

25

7

skupina – voj. kaplani

PosVe

Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

7

962620

 

2 382

Celkem

 

 

1 156

383

279

220

145

14

18

 

 

113

33

18

3

 

2 382

 

 

 

Příloha 5 ke Koncepci AZ

 

Přehled jednotek doplňovaných z AZ

 

 

Jednotky doplněné vojáky z AZ u Velitelství společných sil – pozemní síly:

 

 

 

 

 

 

 

Jednotky doplněné vojáky z AZ u Velitelství společných sil – přímo podřízené útvary a zařízení:

 

 

 

 

 

             

Jednotky doplněné vojáky z AZ u Velitelství sil podpory – pěší roty u KVV:

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Jednotky doplněné vojáky z AZ u Vojenské policie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotky doplněné vojáky z AZ u Vojenského zpravodajství:

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Jednotky doplněné vojáky z AZ u ostatních útvarů a zařízení rezortu MO:

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7 ke Koncepci AZ

                         

Příloha 8 ke Koncepci AZ

  

Kalkulace finančních nároků pro AZ

 

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Zaměstnavatelé varianta 1

sleva na dani

1 675,- Kč za den

(20 dnů činí

33 500,- Kč za rok) vyplácených zpětně

za celý rok v poměrné části

1 675 000,- Kč na den (za 20 dnů povolání na cvičení 33 500 000,- Kč)

 

výpadek příjmů

státního rozpočtu

(+) nevytváří dodatečný nárok na rozpočet MO, (+) motivace zaměstnavatelů, aby zaměstnávali a uvolňovali příslušníky AZ; (-) přenášení administrativy na finanční úřady, (-) firmy, které nevykazují zisk, by ztratily nárok na zvýhodnění (zrušení motivace), (-) výjimka v daňovém systému, (-) výpadek příjmů státního rozpočtu

Vychází z průměrné mzdy přepočítané na jeden den (s předpokladem jejího zvýšení v následujících letech): 1 250,- Kč + 425,- Kč (34 %) = 1 675,- Kč; zaměstnavatelé příslušníků teritoriální AZ cvičící o víkendech by měli na slevu nárok pouze v případě neplánovaného nasazení, tzn. nikoli v době výcviku

Zaměstnavatelé varianta 2

daňový bonus

1 675,- Kč za den

(20 dnů činí

33 500,- Kč za rok) vyplácených zpětně

za celý rok v poměrné části

1 675 000,- Kč na den (za 20 dnů povolání na cvičení 33 500 000,- Kč)

 

dodatečný výdaj

ze státního rozpočtu

(+) nevytváří dodatečný nárok na rozpočet MO, (+) motivace zaměstnavatelů, aby zaměstnávali a uvolňovali příslušníky AZ; (-) přenášení administrativy na finanční úřady, (-) výjimka v daňovém systému, (-) dodatečný nárok na výdaje ze státního rozpočtu

Vychází z průměrné mzdy přepočítané na jeden den (s předpokladem jejího zvýšení v následujících letech): 1 250,- Kč + 425,- Kč (34 %) = 1 675,- Kč; zaměstnavatelé příslušníků teritoriální AZ cvičící o víkendech by měli na bonus nárok pouze v případě neplánovaného nasazení, tzn. nikoli v době výcviku

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Zaměstnavatelé varianta 3

náhrada

1 675,- Kč za den

(20 dnů činí 33 500,- Kč) vyplácených zpětně

za rok v poměrné části

1 675.000,- Kč na den (za 20 dnů povolání na cvičení 33 500 000,- Kč)

 

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) adresnost, (+) administrativa a kontrola v rukách MO, (+) motivace zaměstnavatelů, aby zaměstnávali a uvolňovali příslušníky AZ; (-) dodatečný nárok na rozpočet MO, (-) fixní částka bez ohledu na to, jestli jsou příslušníci AZ ve výcviku, nebo nasazení

Vychází z průměrné mzdy přepočítané na jeden měsíc (s předpokladem jejího zvýšení v následujících letech): 1 250,- Kč + 425,- Kč (34 %) = 1 675,- Kč; zaměstnavatelé příslušníků teritoriální AZ cvičící o víkendech by měli na slevu nárok pouze v případě neplánovaného nasazení, tzn. nikoli v době výcviku; náhrada by byla hrazena z kapitoly Ministerstva obrany

 

  

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Zaměstnavatelé varianta 4

dva typy náhrady

1 117,- Kč za den cvičení, respektive

1 675,- Kč v případě nasazení v daném roce (20 dnů cvičení za rok představuje

22 340,- Kč; pokud

by byl příslušník AZ nasazen například na pět dnů – celkově tedy

25 – dotace by byla

41 875,- Kč)

1 117 000,- Kč za cvičení za den; v případě nasazení potom 1 675 000,- Kč (20 dnů cvičení za rok představuje 22 340.000,- Kč; pokud by byl příslušník AZ nasazen například na pět dnů – celkově tedy 25 – dotace by byla 41 875 000,- Kč)

 

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) adresnost, (+) administrativa a kontrola v rukách MO, (+) motivace zaměstnavatelů, aby zaměstnávali a uvolňovali příslušníky AZ, (+) druhá složka náhrady nabízí zaměstnavatelům možnost kompenzace neplánovaných absencí zaměstnanců; (-)

dodatečný nárok na rozpočet

MO

Vychází z průměrné mzdy přepočítané na jeden den (s předpokladem jejího zvýšení v následujících letech): 1 250,- Kč + 425,- Kč (34 %) = 1 675,- Kč; zaměstnavatelé příslušníků teritoriální AZ cvičící o víkendech by měli na náhradu nárok pouze v případě neplánovaného nasazení, tzn. nikoli v době výcviku; princip dvou náhrad je následující: v případě standardních cvičení v průběhu roku, kdy je zaměstnavatel informován s dostatečným předstihem, by obdržel 2/3 z 1 675,- Kč, v okamžiku, kdy by v průběhu roku došlo k neplánovanému nasazení jeho zaměstnance-příslušníka AZ, by měl nárok na celou částku 1 675,- Kč poměrně za celý rok; jinými slovy, nárok na plnou částku by automaticky vznikal jen v případě nasazení v průběhu roku (kompenzace za nemožnost se připravit na výpadek pracovní síly)

 

  

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Vojáci v AZ

odměna

1 000,- Kč á měsíc

12 000 000,- Kč á rok

 

dodatečný výdaj z kapitoly MO

(+) zvýšení motivace příslušníků AZ, (+) kompenzace za pohotovost;

(-) dodatečný nárok na rozpočet MO

Odměna by byla vyplácena měsíčně; v současnosti činí

500,- Kč za měsíc

Vojáci v AZ

služné

různé podle služebního tarifu na systemizovaném místě; průměr vycházející z modelu systemizovaných míst k 1. 7. 2011 je 1 260,- Kč na osobu a den včetně odvodů

(vychází z průměru) 1 260 000,- Kč na den (při cvičení, či nasazení v délce 20 dnů by šlo o částku

25 200 000,- Kč)

celkem 2 382 systemizovaných míst (1 156 svobodníků, 383 desátníků, 279 četařů, 220 rotných, 145 rotmistrů, 14 nadrotmistrů, 18 praporčíků, 113 poručíků, 33 nadporučíků, 18 kapitánů a 3 majoři); náklady na služné za jeden den činí přibližně 3 000 000,- Kč včetně odvodů

dodatečný výdaj z kapitoly MO

(+) zvýšení motivace příslušníků AZ, (+) rovnocenné postavení příslušníků AZ a vojáků z povolání při výkonu činnosti, (+) umožňuje kariérní růst; (-) dodatečný nárok na rozpočet MO, (-) služné nemusí plně kompenzovat ušlou mzdu

Během povolání budou mít příslušníci AZ nárok na služné ve výši platu vojáka z povolání na daném tabulkovém místě; nárok na služné by měli za kalendářní dny vojenského cvičení, popřípadě nasazení; kalkulace vychází z přehledu systemizovaných míst jednotek AZ k 1. 7. 2011 a ze služebních tarifů VzP po hodnostech přepočítaných na den (průměr 30 dnů v měsíci); vypočítaný průměr na příslušníka AZ za den s sebou nese chybu – přesná částka se dá vypočítat až na základě konkrétní struktury jednotek AZ

Vojáci v AZ – benefity

odškodnění úrazů

nelze definovat

 

 

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) zvýšení ochrany příslušníka AZ; (-) dodatečný nárok na rozpočet MO

 

 

  

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Vojáci v AZ – benefity

ubytování po dobu výcviku

4 000,- Kč (200,-

Kč na den)

4 000 000,- Kč

 

Zvýšení příspěvku

příspěvkové organizaci

zajištění odpovídajících podmínek pro výkon služby

za 20 dnů

Vojáci v AZ – benefity

výstroj

20 000,- Kč

20 000 000,- Kč

 

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

zajištění odpovídajících podmínek pro výkon služby

jednorázová výstroj v hodnotě cca 20 000,- Kč

Vojáci v AZ – benefity

proviantní, výstrojní a přepravní (výcvik)

3 000,- Kč (150,-

Kč na den)

3 000 000,- Kč

 

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

zajištění odpovídajících podmínek pro výkon služby

za 20 dnů

Vojáci v AZ – benefity

zvýhodnění u VLRZ

 

2 500 000,- Kč za rok (počítáno 1 000 příslušníků AZ jednou za dva roky) – jedná se pouze o kvalifikovaný odhad

 

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) bonus za dobrovolnou přípravu k obraně ČR; (-)

dodatečný nárok na rozpočet

MO

Možnost dosáhnout zvýhodněné ceny u VLRZ pro příslušníky AZ, podobně jako je tomu u vojáků a občanských zaměstnanců rezortu MO; počet míst se těžko propočítává, protože je závislý na vytíženosti zařízení VLRZ (respektive na kapacitě)

Vojáci v AZ – bývalí VzP 1

započítání služby v AZ do výsluhy 

nelze definovat

 

 

 

(+) motivace pro bývalé vojáky z povolání ke službě v AZ; (-) perspektivní zvýšení nákladů na výsluhové náležitosti (přesně nelze propočítat)

Dle stanoveného koeficientu by se započítala doba vojenské činné služby v AZ do výsluhy, takže by vznikal nárok na přepočet výsluhových náležitostí

 

 

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Vojáci v AZ – bývalí VzP 2

„dosloužení“ výsluhy v AZ

nelze definovat

 

 

 

(+) motivace pro bývalé vojáky z povolání ke službě v AZ; (-) perspektivní zvýšení

nákladů na výsluhové náležitosti (přesně nelze propočítat)

Vojenská činná služba v AZ by se podle stanoveného koeficientu započítávala do nároku na výsluhu, takže by bývalý VzP mohl po určité době v AZ „dosáhnout“ na výsluhové náležitosti

Vojáci v AZ – studenti

stipendium

10 000,- Kč á semestr; 20 000,- Kč za rok

8 000 000,- Kč

(20 000 000 –

12 000 000)

V současnosti studenti tvoří 6,6 % příslušníků AZ; pokud by se podařilo podíl zvýšit na 20%, pak by z maximálně 5 000 příslušníků

AZ by bylo 1 000 studentů; v takovém případě by náročnost byla 20 000 000,- Kč (pokud by ale studenti nepobírali odměnu ve výši 1 000,- Kč á měsíc, pak je nutné odečíst 12 000 000 u odměny za AZ)

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) podchycení zájmu u studentů VŠ – příprava mladé generace k obraně ČR, (+) perspektivně zdroj pro doplnění důstojnického sboru (náklady na vzdělání nenese rezort MO); (-)

dodatečný nárok na rozpočet

MO

Studenti by neměli nárok na odměnu, takže by pobírali pouze stipendium; výše stipendia vychází z odhadů státních VŠ, kolik by požadovali po studentech, pokud by bylo školné a z výše odměny pro AZ; stipendium může být odstupňováno podle závazku, který student podepíše (např. pouze po dobu studia, příslušnost v AZ i po skončení studia...)

 

  

Cílová skupina

Typ motivace

Náklady na osobu

Náklady na 1 000 osob

Odhadované náklady (model)

Dopad do rozpočtů

Zhodnocení varianty

Poznámka

Vojáci v AZ – lékařská péče poskytovaná

prostřednictvím

VoZP

roční preventivní prohlídka

550,-Kč/rok

550 000,-/rok

Týká se věkové skupiny 18-24 let ( v roce 2012 tvoří 14% z celkového počtu vojáků v AZ, cca 150 osob) a všech skupin v mezidobí 2629, 31-32, 34-35 a 37-38 let věku.

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) kontrola a sledování zdravotního stavu v působnosti MO, (+) motivace pro cílové skupiny ke službě v AZ, (+) kvalitnější preventivní péče, (-) nezbytný přechod k VoZP, (-) vyšší nároky na administrativu a kapacity, (-) dodatečný požadavek na rozpočet MO

Kalkulována je průměrná částka vynaložená za rok 2011 na vojáka z povolání (VzP). Oproti nároku ostatních občanů, kteří absolvují prohlídku 1x za 2 roky z veřejného zdravotního pojištění, se pro VzP opakuje cyklicky každý kalendářní rok. Dojde ke snížení výdajů v rozpočtu MZdr a zvýšení výdajů z rozpočtu MO.

rozšířená preventivní prohlídka

2 800,-Kč/rok ve věkových

skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a starších

2 800 000,-/rok

V roce 2012 tvoří věkové skupiny 25-35 let 35% (cca 400 osob) z celkového počtu vojáků v AZ. Věkové skupiny 36-57 let tvoří 52%

(cca 600 osob).

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

(+) kontrola a sledování zdravotního stavu v působnosti MO, (+) motivace pro vojáky v AZ ke kvalitnější péči, (-) nezbytný přechod k VoZP, (-) vyšší nároky na administrativu a kapacity, (-) dodatečný požadavek na rozpočet MO

Kalkulována je průměrná částka vynaložená za rok 2011 na vojáka z povolání ve věkových skupinách.

doplatky na léčiva s částečnou úhradou

600,-Kč/rok

600 000,-/rok

Průměrný věk vojáků zařazených do AZ v roce 2011 byl 37,2 roků. Průměrné náklady na maximální počet 5 000 vojáků v AZ by činily 3 milióny Kč.

dodatečný výdaj

z kapitoly

MO

 (+) motivace pro cílové skupiny ke službě v AZ, (+) celkové zkvalitnění péče, (-) nezbytný přechod k VoZP, (-) vyšší nároky na

administrativu, (-) dodatečný požadavek na rozpočet MO

Kalkulována je průměrná částka vynaložená za rok 2011 na vojáka z povolání.

  

[1] ) §§ 14 a 29 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele