Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 9. Závěr

 

9. ZÁVĚR

Koncept nového pojetí AZ v Koncepci AZ ukazuje cestu jak změnit nepříznivé trendy oslabování občanské odpovědnosti při zabezpečování obrany ČR. Rozhodujícím bude, zda se o jeho prospěšnosti podaří přesvědčit zaměstnance rezortu MO, vrcholné představitele státu, politiky a občany a zda bude ekonomicky realizovatelný. 

Tvůrci konceptu vycházeli také ze zahraničních zkušeností při zavádění projektů obdobného charakteru v rámci transformace ozbrojených sil.

Z vnitřních rizik je nejpravděpodobnější pokračující trend ve snižování rozpočtu rezortu MO s dopadem na snížení atraktivnosti profesionální služby na trhu práce. Pokles procenta personální naplněnosti útvarů, případně prodloužení procesu modernizace jsou spojeny se snížením schopností OS ČR. Zde se projeví význam AZ jako vycvičeného a připraveného zdroje k doplnění OS ČR v míru, za SOS a VS.

Odpovědnost za obranu ČR má vláda, MO je podle kompetenčního zákona odpovědné zejména za zabezpečování obrany ČR a řízení AČR. K povědomí o obraně a odpovědnosti je potřeba vychovávat občany. V této souvislosti se jeví jako účelné podporovat a využít projekt

AZ a zaměřit se i na jeho dlouhodobou udržitelnost.

Při zpracování Koncepce AZ se negativně projevovala absence koncepce výstavby AČR a rezortu MO a chybějící terminologie. Tyto aspekty mají za následek větší rozsah dokumentu, než bylo původně zamýšleno.

Reálnost Koncepce AZ je závislá na úkolech OS ČR, politicko-vojenských ambicích ČR a plánovaných rozpočtových finančních prostředcích, případně na změnách bezpečnostní situace. Proto bude zplánován proces její aktualizace. Aktualizace bude prováděna při zásadní změně strategických dokumentů vlády nebo rezortu MO, při změně rozpočtových předpokladů nebo bezpečnostní situace.

Koncepce AZ stanoví základní východiska pro tvorbu a rozvoj AZ budoucnosti a popisuje cílový stav. K realizaci projektu a jeho implementaci do podmínek rezortu MO  je nezbytné přijmout další navazující opatření a změny napříč probíhajícími procesy.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele