Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Česká Asociace záložních brigád povede dva roky alianční zálohy

(tisková zpráva)
Česká republika bude v letech 2016 – 2018 předsedat dvěma prestižním organizacím, které sdružuji alianční zálohy. Zásluhou Asociace záložních brigád (AZB) budeme dva roky stát v čele Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků (CIOR) a Národního výboru pro zálohy (NRFC), Česká republika tak neporuší dosavadní tradici, podle níž v čele obou organizací sdružujících vojáky v záloze stojí zástupci jednoho státu.

Česká republika se přihlásila k předsednictví Národního výboru pro zálohy už v létě loňského roku. Otázka prezidentství Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků však zůstávala dlouho nedořešena. „Je dlouholetou tradicí, že oběma organizacím předsedají zástupci jedné země. Představitelé Ministerstva obrany ovšem podpořili pouze vedení u NRFC, což v Bruselu vzbudilo trochu rozpaky,“ připomíná prezident AZB podplukovník v záloze Arnošt Líbezný.

Přes trochu překvapivý nezájem Ministerstva obrany a Generálního štábu se po složitých jednáních a střízlivé úvaze Asociace Záložních Brigád (člen CIOR od roku 2009) rozhodla podat výkonné radě CIOR oficiální přihlášku k převzetí předsednictví v letech 2016-2018. Výkonná rada CIOR otázku na svém únorovém jednání velmi podrobně projednala, zvážila celou situaci a hlasováním stvrdila, že funkci předsednictví bude pro dané období vykonávat AZB z České Republiky. „Jedná se o čest a prestiž, což jsou pro nás vojáky stále důležité pojmy, proto jsme se rozhodli i bez podpory Ministerstva obrany přijmout tuto výzvu a zajistit předsednictví vlastními silami i prostředky,“ potvrzuje Arnošt Líbezný.

Česká republika převezme v létě 2016 předsednictví od Bulharska, které stojí v čele obou organizací v letech 2014-2016 „Čeká nás mnoho práce na poli propagace Aktivních Záloh jak v ČR tak mimo ni. Vizí AZB, nejen pro období předsednictví CIOR, ale i pro další období, je značný důraz na profesní vzdělávání, jak příslušníků záloh armády a profesionálních vojáků, tak propojení armády s civilním obyvatelstvem například formou prezentací armády na školách, ukázek v krajích a mnoho dalších aktivit,“ nastiňuje plány podplukovník Líbezný. AZB už nabídla Ministerstvu obrany spolupráci v oblasti práce se zálohami ozbrojených sil, implementace nové koncepce aktivních záloh, jejich propagaci, přípravy a výcviku. „Jsme přesvědčeni, že společným úsilím a úzkou spoluprací v otázkách dané problematiky budeme moci dosáhnout úspěchu nejen ve zkvalitnění přípravy vojáků v záloze, ale i vojáků v činné službě, a to propojením obou skupin ve smyslu odborné připravenosti a vzájemné součinnosti,“ cituje z dopisu ministru obrany Arnošt Líbezný. Na reakci zatím AZB čeká.

  • AZB – Asociace záložních brigád vznikla v roce 2000 z iniciativy záloh, účastníků dobrovolných vojenských cvičení. Od května 2007 je samostatnou organizací, která pořádá mimo jiné vzdělávací kurzy a aktivity pro Aktivní zálohy (AZ) jako jsou jazyková příprava, branné kurzy a další. Organizuje přednášky ve školách, pomáhá s brannou přípravou, prezentuje Aktivní zálohy na veřejnosti.
  • CIOR - Confédération interalliée des officiers de réserve = Mezispojenecké konfederace záložních důstojníků. Nepolitická, nevládní a nezisková organizace, která sdružuje národní organizace důstojníků v záloze. Podporuje politiku NATO a pomoc při uskutečňování cílů aliance, udržuje styky s vojenskými orgány a jednotlivými velitelstvími a štáby NATO.
  • NRFC - National Reserve Forces Committee = národní výbor pro zálohy, komise vojenského výboru NATO, která se skládá ze zástupců ministerstev obrany a generálních štábů členských zemí aliance, kteří mají ve své gesci výstavbu a práci se zálohami.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele