Mezinárodní seminář záložních důstojníků se konal opět v Praze

 

Ve dnech 2. 3. – 5. 3. 2016 se v Domě armády Praha (DAP) konal kurz záložních důstojníků CIOR. Byl tradičně zaměřen na výcvik v mezikulturní komunikaci, leadershipu a vyjednávání. Instruktorkou byla již osvědčená Kate Smith, příslušnice US TRADOC. CIOR YRO Committee zde byla reprezentována především jeho předsedou 1 LT Sebastianem Hoffmeisterem (Bundeswehr) a česká strana pak pplk. Ing. Arnoštem Líbezným (Asociace záložních brigád). Mezi téměř 40 účastníky letošního semináře z 9 států byla poprvé zastoupena i Ukrajina a to v podobě dvou záložních důstojníků a zástupce Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny, který je za výstavbu záloh zodpovědný. Tato spolupráce směrem na východ je jedním z dlouhodobých cílů CIOR.

Seminář CIOR YRO je jednou z oficiálních vzdělávacích aktivit CIOR a v České republice se konal již po páté. Jedná o tradiční, velmi ceněnou a oblíbenou akci. Výbor CIOR YRO se na svém letošním jednání v Bruselu (NATO HQ) dokonce shodl na záměru tuto akci v Praze pořádat i do budoucna. Praha je výhodná nejen svojí polohou pro cizince, ale také mnoha zkušenostmi českých záložních důstojníků s touto akcí a schopností akci organizovat na velmi vysoké úrovni.

Vlastní kurz byl kromě teorie problematiky již zmiňované mezikulturní komunikace a ledarshipu také zaměřen na vlastní praktické cvičení těchto dovedností. Šlo především o interaktivní zapojení posluchačů, kteří utvořili pracovní skupiny složené vždy z příslušníků různých národů a měli za cíl nastudovat danou problematiku, vymyslet strategii vyjednávání a uplatnit ji v praxi. Vše probíhalo pod dohledem zkušené instruktorky. Součástí kurzu byla i prohlídka historických částí města Prahy.

Tento kurz má přínos nejen v podobě vlastní výuky, na kterou je CIOR mimo jiné zaměřen, ale také na setkání a výměnu zkušeností příslušníků záloh a jejich profesionálních kolegů z různých zemí. Sama AČR již v minulosti poslala na tyto vzdělávací kurzy CIOR díky spolupráci s Asociací záložních brigád již mnoho profesionálních důstojníků.

  

Autor: kpt. Mgr. Jan Smetana

příslušník Agentury logistiky a pozorovatel CIOR YRO Committee